BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmigiel Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji
Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 109-117, tab.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Polityka innowacyjna państwa
Innovation policy, State innovation policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Założeniem artykułu jest wskazanie wpływu wybranych uwarunkowań na sposób wspierania innowacyjności w Szwecji. W toku rozważań zostanie także wykazane, że Szwecja jest przykładem gospodarki, która osiągnęła i utrzymała, pomimo kryzysu lat 90. XX wieku oraz obecnego światowego kryzysu gospodarczego, wysoką innowacyjność dzięki ewolucji sposobu prowadzenia polityki innowacyjnej w kierunku aktywnego kreowania otoczenia instytucjonalnego. (fragment tekstu)

The article examines the interaction between innovation policy and its determinants on the example of Sweden. Initially, Sweden owed its innovativeness to right socio-political conditions, but the process of globalization has forced change in innovation policy paradigm, which is since the 90s twentieth century, actively shaping the institutional environment of enterprises. Similar changes are most likely a prerequisite for maintaining high innovativeness of the Swedish economy in the face of the current economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Winiarski, Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa 2006.
 2. E. Stawasz, Polityka innowacyjna, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 241.
 3. M.A. Weresa, Narodowy system innowacyjny i polityka innowacyjna Niemiec - wnioski dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: I. Bil, K. Cisz, B. Brocka-Palacz, M. Gomułka, F. Kamiński, M.A.Weresa, Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa 2006, s. 69.
 4. M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych,Warszawa 2012, s. 15.
 5. A. Arundel, H. Hollanders, Differences in socio-economic conditions and regulatory environment: explaining variations in national innovation performance and policy implications MERIT, Raport stanowiący część publikacji 2005 European Innovation Scoreboard, s. 19-21.
 6. K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, w: The Rate and Direction of Inventive Activity, ed. R. Nelson, Princeton University Press, New Jersey 1962.
 7. L.K. Mytelka, K. Smith, Policy learning and innovation theory: an interactive and coevolving process, "Research Policy" 2002, No. 31, s. 1467-1479.
 8. F. Lavén, Organizing Innovation. How policies are translated into practice, BAS Publishing, Göteborg 2008, s. 58-60.
 9. P.S. Biegelbauer, S. Borrás, Introduction, w: Innovation Policies in Europe and the US, ed. P.S. Biegelbauer, S. Borrás, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2003.
 10. G. Marklund, Institutions and Appropriation in Swedish Technology Policy, Uppsala University, Department of Economic History, Uppsala 1994.
 11. S. Rudolf, Kontrowersje wokół państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji, w: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996, s. 275-276.
 12. B. Persson, The Development of a New Swedish Innovation Policy. A Historical Institutional Approach CIRCLE, Lund University Paper 2008, No. 02, s. 24-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu