BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski), Pawłowska-Mielech Jadwiga (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Poprawa spójności regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej
Improving Regional Coherence in Eastern Poland in Terms of European Integration
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 128-138, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka spójności
Regional development, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Potrzebę wyrównywania nierówności społeczno-gospodarczych na terytorium UE uwzględniono przy wyznaczeniu wiodących celów polityki regionalnej poprzez zapewnienie odpowiedniego systemu bodźców finansowego wsparcia zapewniających ich realizację. Dzięki temu w regionach realizowane są projekty służące pobudzeniu aktywności gospodarczej i stworzeniu dogodnych warunków życia. Szczegółowe badania stanu infrastruktury technicznej regionu Polski Wschodniej pokazały korzystne zmiany służące wzrostowi spójności wewnętrznej, ale ujawniły także potrzebę stworzenia silniejszych bodźców pobudzania rozwoju gospodarczego opartego na wewnętrznych zasobach. Planując dalsze inwestycje służące rozwojowi regionów należy uwzględnić dostosowania do zmian polityki UE określonych w strategii Europa 2020. Trzeba mieć na uwadze, że głównym zadaniem polityki spójności jest stworzenie impulsów rozwojowych i wspomaganie pierwszej fazy długofalowego rozwoju innowacyjności gospodarki regionów opóźnionych w rozwoju. Wydaje się, że tylko innowacyjne aktywizowanie potencjału wewnętrznego regionu środkami unijnymi może zapewnić wzrost konkurencyjności i harmonijny rozwój. (fragment tekstu)

A number of managerial difficulties arising from the geographical location of Poland's eastern provinces, amongst which are their trans-border and peripheral location as regards major economic centers as well as the abundance of valuable natural resources that restrict forms of economic activity, have exacerbated the threat of economic marginalization particularly in the rural areas of regions characterized by low rates of economic development. This raises the need to implement development strategies aimed at overhauling of both local and regional economic infrastructures to enable the realization of regional coherence policies both at national and EU levels. A key external factor for powering development processes in recent years has been the possibility to source EU funds to co-finance infrastructural investments aimed at ensuring both suitable living conditions as well as economic involvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślik A., Rokicki B., Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów UE, t. II, Spójność ekonomiczno- -społeczna w Polsce, KUL, Lublin 2010.
  2. Fiedor B., Pomoc zewnętrzna i endogenizacja wzrostu polityki spójności - ze szczególnym uwzględnieniem UE. Kilka refleksji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 143, Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości, Wrocław 2010.
  3. Kasztelan A., Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 166, Polityka ekonomiczna, Wrocław 2011.
  4. Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
  5. Lipińska D., Infrastruktura jako czynnik rozwoju zrównoważonego wsi, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
  6. Sobczak E., Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
  7. Stanny M., Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencja zmian na obszarach wiejskich, w: Przestrzenne społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
  8. Uglis J., Miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA 2011, t. 13, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu