BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doś Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ryzyko ekologiczne i jego aspekty finansowe
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 243-253
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekologiczne, Zagrożenia ekologiczne, Polityka ekologiczna państwa, Ryzyko
Environmental security, Ecological hazard, State ecological policy, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono nowy rodzaj ryzyka - ryzyko dla środowiska, które można określić jako możliwość utraty lub zmniejszenia przychodów z działalności ze względu na negatywny wpływ tej działalności na środowisko. W przypadku ryzyka ekologicznego rosną: koszty produkcji, opłat środowiskowych, podatków i kar środowiskowych, koszt kapitału, koszty ubezpieczenia i koszty zakupu instrumentów pochodnych, a spadają przychody ze sprzedaży towarów szkodliwych dla środowiska (głownie ze względu na wzrost świadomości ekologicznej klientów lub ich wyższą cenę).

In recent decades environmental catastrophes that had never happened before cached world's attention. This contributed to identification of new kind of risk - the ecological risk. Assuming an economic point of view we can define ecological risk as possibility of loss or decrease of income from activity that is orientated on bringing profit on account of negative influence of this activity on the environment which causes environmental losses. This kind of risk reflects on increasing costs or smaller income. Costs of production, environmental duties, environmental fines and taxation grow in case of ecological risk realization. In case of running the business in terms of ecological risk costs that grow are: capital cost, costs of insurance and cost of buying derivatives. The income from selling goods harmful to environment falls down. This happens because of growing clients' ecological awareness or because of its higher price (which is the effect of charging the good with environmental fines or taxes). Ecological risk keeps on reflecting in financial occurrences in more and more serious way, which is the effect of growing rigor of state ecological policy and the development of financial system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997, s. 11-13.
 2. Dziawgo D.: Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998, s. 13-15.
 3. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, s. 72.
 4. Bachorz W.: Prawne i ekonomiczne środki ochrony środowiska, [w:] red. J. Sobiech: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 487.
 5. Meuche T.: Ökologische Risiken in der Kreditwurdigkeitsprufung, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1994, cyt. za: G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2000, s. 47.
 6. Borys G.: Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2000, s. 49.
 7. Overlack-Kosel D.: Ökologische Risikofaktoren im Firmenkreditgeschaft, [w:] Kreditrisiken aus Umweltrisiken, Economica Verlag, Bonn, 1995, cyt. za: G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2000, s. 47.
 8. Igelhorst F.: Ökologie als strategisches Geschftseld für Banken, Deutscher Univeritats Verlag, Wiesbaden 1995, cyt. za: G. Borys: Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2000, s. 47.
 9. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997, s.15.
 10. Stefański M.: Finanse w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004, s. 40-41.
 11. Głuchowski J.: Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 111.
 12. Lenart T., Pietrewicz A.: Ubezpieczenia ekologiczne jako instrument przyspieszania proekologicznych przemian w gospodarce, (www.pesk.org.pl/ekokonf_6.html-193k).
 13. Labatt S., White R.: Environmental finance. A guide to environmental risk assessing and financial products, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2002, s.67 - 69.
 14. Kulas I., Kusztal J.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, AE, Kolegium Zarządzania, Katowice 2000, s. 49.
 15. (www.esd.ornl.gov/programs/ecorisk/ecorisk.html).
 16. (www.hsrd.ornl.gov/ecorisk/ecorisk.html).
 17. (www.setac.org/htdocs/what_pubtip_eco.html).
 18. (www2.cyf.gov.pl/manhaz/fmal/sada/sada.htm).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu