BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielska Aurelia (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości wykorzystania systemu amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 255-267, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Amortyzacja, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Inwestycje, Stawki amortyzacyjne
Amortization, Fixed assets in enterprise, Investment, Depreciation rates
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zjawisko amortyzacji, funkcje i zadania amortyzacji, regulacje prawne dotyczące amortyzacji, zasady określania stawek amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji.

The objective of the hereby study is to present problems related to the depreciation system of fixed assets and opportunities for its implementation in investments financing. By shaping its own depreciation policy an enterprise may enjoy certain freedom provided by law. Within the framework of legislation in force it may take up independent decisions regarding certain elements of depreciation system, among others about depreciation methods and rates. Decisions taken up in this area influence the amount of investment capital, i.e. the size of raised funds, which may be used in financing investments. The author of the article has focused on tax components of depreciation system only, having considered the tax point of view as the dominating one in economic practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002, s. 99.
  2. Nahotko S.: System amortyzowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, Oficyn Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999, s. 68 - 74.
  3. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T.: Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1988, s. 133 za: J.W. Kurienkow, D.M. Pałerowicz: Techniczeskiej progress i optimalnoje obnowelenije proizwodstwiennogo apparata Ekonomika, Moskwa 1975, s. 182.
  4. Iwin-Garzyńska J.: Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005.
  5. Koc S.: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2002 roku, "Monitor Finansów i Rachunkowości", nr 4/2002, s. 7.
  6. Krzyżewski D.: Amortyzacja podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 2/2004, s. 44-45.
  7. Flak W., Henzel H., Krotla W., Marcinek K., Stosur E., Malica H.: Vademecum inwestora, GIPH, Warszawa 1996, s. 233, 234.
  8. Wasilewicz M.: Amortyzacja podatkowa środków trwałych w spółkach kapitałowych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6/2003, s. 24, 25.
  9. Jakubowski S.: Porównanie podatkowej tarczy amortyzacji dla metody degresywnej i liniowej. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4/2001, s. 24-25.
  10. Bartkiewicz A.: Dualizm systemu amortyzacyjnego, [w:] red. W. Pluta: Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974, Wrocław 2003, s. 49.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu