BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Transakcje w procesie przepływu wiedzy w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
Transactions in the flow of Knowledge in the Light of New Institutional Economics
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 413-422, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Wiedza, Przepływ wiedzy
Knowledge, Knowledge flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najnowsza historia ekonomii ukazała szereg odmian gospodarek. Współczesną można nazwać "gospodarką opartą na wiedzy", w której występuje rzadkość zasobów w połączeniu z niepewnością prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, które inwestują w wiedzę, traktując ją jako zasób strategiczny, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności sektora oraz całej gospodarki. Celem artykułu jest analiza zjawiska transakcji przepływu wiedzy w kontekście teoretycznych rozważań nowej ekonomii instytucjonalnej. W artykule zidentyfikowano koszty transakcyjne występujące w ramach procesu przepływu wiedzy, uwzględniając również teorię kontraktualną oraz teorię agencji.(abstrakt oryginalny)

Recent history of economics has revealed several variations of existing economies. The current one can be called "the economy of man" or "the knowledge-based economy". The scarcity of resources such as information and knowledge, combined with the uncertainty of doing business, all constitute the domains of modern economy. The purpose of this article is to analyze the phenomenon of knowledge transfer transactions in the context of theoretical considerations of the new institutional economics. The article identifies transaction costs that occur in the process of knowledge transfer, taking into account the contractual and agency theories.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2007.
 2. Commons J.R, The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, New York 1924.
 3. Daniłowska A., Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, SGGW, Warszawa 2007.
 4. Drumm H.J., Transaction cost in human resorce management, "Interaction and interdependence with organisational structure, Employee Relations" vol. 21, no. 5, 1999.
 5. Dymek D., Grabowski M., Instytucjonalne aspekty jakości systemów informacyjnych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane zagadnienia red. C.F. Hales, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.
 6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 7. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 8. Platje J., Bodźce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej gospodarki w latach 1970-2000, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
 9. Przedpełski R., Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
 10. Sękowska M., Szymanowska E., Analiza transakcyjna w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010.
 11. Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2010.
 12. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu