BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańkowska Natalia (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Konkurencyjność instytucjonalna - wybrane problemy metodologiczne
Institutional Competitiveness - Selected Methodological Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 445-456, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Instytucje, Państwo, Konkurencyjność gospodarki
Competitiveness, Institutions, State, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest problematyka dotycząca możliwości pomiaru konkurencyjności instytucjonalnej według teorii nowej ekonomii instytucjonalnej oraz współczesnych badań prowadzonych nad konkurencyjnością gospodarek narodowych. Celem jest ukazanie roli instytucji kreowanych w państwach i organizacjach ponadnarodowych, a także związanych z nią problemów z dokładnym szacowaniem i określaniem ich jakości na płaszczyźnie zarówno makro-, jak i mikroekonomicznej. Kluczowy aspekt w tym zakresie stanowi analiza proponowanych w opracowaniach Światowego Forum Gospodarczego oraz Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie wskaźników odwołujących się do konkurencyjności instytucjonalnej.(abstrakt oryginalny)

The subject of discussion of this publication is the issue referring to the possibility of measurement of institutional competitiveness by new institutional economics theory and contemporary research on the competitiveness of national economies. The aim is to show the role of the institutions created in the countries and supranational organizations, as well as the related problems of estimation and determination of their appropriate quality at both macro- and microeconomic level. A key aspect in this regard is the analysis of the proposed rates in the elaborations of the World Economic Forum and International Institute for Management Development in Lausanne which relate to institutional competitiveness(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 2. Bernard P., Boucher G., Institutional competitiveness, social investments, and welfare regimes, "Regulation & Governance", Volume 1, Issue 3, 2007.
 3. Bossak J., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 4. Bossak J., Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, T. Michalski, K. Piech (red.), SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 5. Campbell J., Pedersen O., Institutional competitiveness in the global economy: Denmark, the United States, and the varieties of capitalism, "Regulation & Governance", Volume 1, Issue 3, 2007.
 6. Chotkowski J., Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, Roczniki Nauk Rolniczych, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 107, [za:] Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, Ekonomista 3, Warszawa 2003.
 7. Dołęgowski T., Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, z. 13, SGH, Warszawa 2000.
 8. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 9. Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2005.
 10. Gryczka J., Granice organizacji - aspekty teoretyczne, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt naukowy 71, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 11. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Hodgson G.M., What are Institutions?, "Journal of Economic Issues", nr 1, 2006.
 13. Jasiński L., Problemy konkurencyjności międzynarodowej gospodarek państw Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 14. Klimczak B., Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki, [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, A. Noga (red.), Wyd. PTE, Warszawa 2004.
 15. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 16. Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008.
 17. Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 18. Przygodzka R., Rola sektora publicznego we współczesnych procesach rozwoju, Optimum studia ekonomiczne nr 4(44), Wyd. UwB, Białystok 2009.
 19. Rodrik D., Institutions for High Quality and Growth: What They are and How to Acquire Them? Studies in Comparative International Development, Volume 35, Springer-Verlag 2000.
 20. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu w Szczecinie, Szczecin 2008.
 21. Wosiek M., Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uwarunkowania instytucjonalne, M.G. Woźniak (red.), zeszyt nr 14, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu