BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowski Paweł
Tytuł
Czy WIBOR jest najlepszym benchmarkiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego? Próba oceny
Is WIBOR the Best Benchmark of The Zloty Interbank Money Market - Assessment Attempt?
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 183-197, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Oprocentowanie kredytów bankowych, Stopa procentowa
Interbank market, Bank lending rate, Interest rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęta została próba oceny roli WIBOR-u jako najlepszy benchmark dla międzybankowego rynku pieniężnego złotego. Jako stawka referencyjna WIBOR notowany jest od blisko 20 lat. Opis konstrukcji WIBOR-u dokonany w pierwszej części wskazuje na jej unikalne cechy. WIBOR jest zbudowany w prosty sposób. Jest transparentny i ma rynkową naturę. Choć nie uwzględnia wszystkich uczestników rynku, to dzięki swojej konstrukcji jest najlepszą z możliwych stawką wśród dostępnych obecnie na międzybankowym rynku depozytów złotowych. Analiza oparta na danych zebranych za okres od początku 2007 do końca czerwca 2012 roku potwierdziła, że WIBOR notowany jest regularnie. Przedstawia fluktuacje rynkowych cen pieniądza, szczególnie w porównaniu z innymi stopami procentowymi (np. stopami NBP i stawką Polonia będącą stopą referencyjną międzybankowego rynku depozytów typu overnight). Końcowym wnioskiem przedstawionym w opracowaniu jest stwierdzenie, że WIBOR jest najlepszym wskaźnikiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego, głównie z uwagi na konstrukcję i regularność notowań. Jego stosowanie w roli cenotwórczej i narzędzia analitycznego wymaga jednak dużej ostrożności i musi uwzględniać proces dezintegracji, jakiemu szczególnie od 2008 roku podlega międzybankowy rynek pieniężny. (abstrakt oryginalny)

The paper examines a role of WIBOR as the best benchmark of the interbank money market for the zloty. Being a reference rate of interest WIBOR has been quoted every day for almost 20 years. Its description that has been presented in the first part has shown its unique features. WIBOR is simply constructed. It is transparent and of the market nature. Although WIBOR is not covered the whole spectrum of market players it is, thanks to its construction, the best among the interest rates that are available today in the money market of the zloty. The empirical investigation that has been based on a daily data covering for the period of 2007-June 29th, 2012 confirmed that that WIBOR has been quoted regularly on a daily basis. It also expressed market fluctuations, especially in the comparison to other reference rates (i.e. interest rate of the NBP for open market operations and Polonia being the reference rate for overnight interbank depo market). As the final conclusion it has been stated that WIBOR is the best indicator for the interbank money market for the zloty, mainly due to its construction and regular quotation. Its usage as pricing factor and analytical tool requires, however, great care. Moreover it should respect the disintegration that has dominated the interbank money market for the zloty especially since the year of 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bannock G., Baxter R.E., Davis E. (1987), The Penquin Dictionary of Economics, Fourth Ed. London.
  2. Informacje po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej za odpowiednie lata dostępne w serwisie internetowym NBP.
  3. Lipiec R. (2008), Rynek pieniężny i walutowy, [w:] Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, pod red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Raporty NBP o rozwoju systemu finansowego za odpowiednie lata, Narodowy Bank Polski.
  5. Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID.
  6. Regulamin fixingu stawki referencyjnej POLONIA.
  7. Telega K., Fabiszewski P. (4/1993), Polski Libor, [w:] miesięcznik Bank.
  8. www.acipolska.pl
  9. www.bbalibor.com/bbalibor-explained/definitions
  10. www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu