BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolski Mateusz
Tytuł
Myśl agrarystyczna w II Rzeczypospolitej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, 2013, s. 95-114, bibliogr.
Słowa kluczowe
Etyka chrześcijańska, Solidaryzm społeczny, Kościół a problemy społeczne
Christian ethics, Social solidarity, Church and social problems
Abstrakt
W okresie międzywojennym nastąpił renesans tomizmu i katolickiej myśli społecznej, i w dokumentach papieskich. Tomasz z Akwinu (1225-1274) dokonał adaptacji niemal całego filozoficzno-społecznego dorobku Arystotelesa na potrzeby kościoła i papiestwa. O trwałości wkładu nauki św. Tomasza w katolicką naukę społeczną decyduje oparcie jego systemu teologicznego i filozoficznego na prawie naturalnym i objawionym. W jego nauce znaczące miejsce zajmowały również problemy społeczno-gospodarcze, np. interpretacja stosunków społecznych, pojęcie własności prywatnej, płacy sprawiedliwej czy lichwy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ignar S.: Agraryzm. Społeczno-gospodarczy program wiejskiej burżuazji. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1956
 2. Zaleski A.: Agraryzm. Próba izolacji i syntezy ludowej myśli politycznej. Skład Główny w ZMW RP, Warszawa 1933
 3. Mieszczankowski M.: Struktura agrarna Polski międzywojennej. PWN, Warszawa 1960
 4. Witos W.: Zagadnienia państwowe i społeczne Polski. Tow. Wyd. "Siewba" S.A., Warszawa 1924
 5. Żurawicki S.: Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego. PWN, Warszawa 1970
 6. Witos W.: Czasy i ludzie. [Brak wydawnictwa i miejsca wydania] 1926
 7. Witos W.: Wybór pism i mów. Spółdzielnia Wydawnicza "Wieś", Lwów 1939
 8. Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914- -1945. PWE, Warszawa 1974
 9. Jachymek J.: Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1931. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983
 10. Thugutt S.: Wyznania demokraty. Publicystyka z lat 1917-1939. Wybór i opracowanie J. Sałkowski. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986
 11. Miłkowski S.: Walka o nową Polskę. [Brak wydawnictwa], Warszawa 1936
 12. Lech A.: Agraryzm wiciowy. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991
 13. Piątkowski W.: Myśl agrarystyczna Stanisława Miłkowskiego. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
 14. Bujak F.: O naprawie ustroju rolnego w Polsce. Skład Główny Gebethner i Wolff, Warszawa 1918
 15. Szafraniec B.: Franciszek Bujak (1875-1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009
 16. Bujak F.: Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej. G. Gebethner i Spółka, Kraków 1921
 17. Bujak F.: Nasze obowiązki. Przemówienie na walnym zjeździe Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi w Warszawie 2 maja 1938 roku, Warszawa 1938, nr 5
 18. Bujak F.: Wieś i państwo. "Wieś i Państwo" 1938, nr 1
 19. Bujak F.: Chłop wyrazicielem ducha Polski. "Wieś i Państwo" 1938, nr 7
 20. Bujak F.: Szlachecka czy chłopska kultura. Referat wygłoszony na II Zjeździe Zrzeszenia Inteligencji Ludowej 28 maja 1939 w Krakowie, "Wieś i Państwo" 1939, nr 7
 21. Lityńska A.: Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001
 22. Grabski W.: Idea Polski. Skład główny w Domu Książki Polskiej, Warszawa1935
 23. Grabski W.: Parcelacja agrarna wobec struktury, koniunktury i chwili dziejowej Polski (bezpłatny dodatek do "Gospodarki Narodowej"). [Brak wydawnictwa oraz miejsca wydania], 1936
 24. Grabski W.: Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce. [Brak wydawnictwa], Warszawa 1918
 25. Grabski W.: Wybór pism. Opracował i wstępem opatrzył Józef Wojnarowski. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987
 26. Grabski W.: Kultura wsi polskiej i nauczanie powszechne. Nakł. Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1929
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu