BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka monetarna i fiskalna a cykle koniunkturalne w strefie euro
Monetary and Fiscal Policies and Business Cycles in the Euro Area
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 11-23, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka finansowa, Polityka makroekonomiczna, Strefa euro, Cykl koniunkturalny
Monetary policy, Financial policy, Macroeconomic policy, Eurozone, Business cycles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie roli polityki monetarnej i fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki w strefie euro. Przedmiotem badań jest ogólna charakterystyka cykli koniunkturalnych w strefie euro oraz antycykliczny charakter polityki monetarnej i fiskalnej. Charakteryzując cykle koniunkturalne odwołano się do koncepcji cykli wzrostu gospodarczego. Cykle te określa się na podstawie zmian luki produktowej, tj. odchylenia realnego produktu krajowego brutto od jego poziomu potencjalnego, wyrażonego w % potencjalnego PKB. Natomiast antycykliczny charakter polityki monetarnej i fiskalnej zostanie określony na podstawie ekspansywnego, neutralnego lub restrykcyjnego ich nastawienia, z jednoczesnych uwzględnieniem warunków cyklicznych gospodarki. Badania dotyczą lat 1999-2011. Źródłem danych statystycznych są publikacje ekonomiczne Komisji Europejskiej oraz jej baza danych statystycznych. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to define the role of monetary and fiscal policy in stabilization of economies in the euro area. To achieve this goal, attitudes of both macroeconomic policies against cyclical conditions were analyzed. Despite the centralization of monetary policy, its compatibility with the business cycle was higher than the decentralized fiscal policy. Fiscal policy was pro-cyclical rather than counter-cyclical, but its inadequacy to the cycle consisted primarily of conducting expansionary policy in the periods in which real GDP was higher than potential GDP. Often such action was accompanied by an excessive budget deficit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec J., (2011) Synchronizacja cykli koniunkturalnych w strefie euro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 233.
  2. European Commission, Cyclical Adjustment of Budget Balances, Spring 2012.
  3. European Commission, General Government Data. Part II. Tables by Series, Spring 2012.
  4. European Commission, Statistical Annex of European Economy, Spring 2012.
  5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00035.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu