BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszaniec Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego
Non-technological Innovations in the Industrial Enterprises of Mining Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 469-480, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacje, Przemysł, Górnictwo, Innowacyjność
Innovations, Industry, Mining sector, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie wprowadzania innowacji nietechnologicznych, których znaczenie w ostatnich latach ciągle wzrasta. Nie tylko towarzyszą one wprowadzaniu innowacji technologicznych, ale również często decydują o ich powodzeniu, tworzą rozwiązania organizacyjne sprzyjające powstawaniu innowacji technologicznych czy wręcz je inicjują. Biorąc to pod uwagę, w artykule przybliżono istotę i specyfikę innowacji nietechnologicznych. Następnie przeanalizowano zakres wprowadzania innowacji nietechnologicznych względem innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego na tle innych przedsiębiorstw przemysłowych. Ostatnim etapem analizy zawartej w artykule była identyfikacja głównych rodzajów wprowadzanych innowacji nietechnologicznych w sektorze wydobywczym i celów, które przedsiębiorstwa tego sektora chcą dzięki nim osiągnąć.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of implementation of non-technological innovations, the importance of which has been increasing in recent years. They are not only initiated by technological innovations, but also often determine their success, implement organizational solutions aiding the creation of technological innovations, or even initiating them. Taking it into consideration the article presents the essence and specificity of non-technological innovations. Then it analyzes the scope of non-technological innovations and technological innovations in the industrial enterprises of the mining sector compared to other industries. The last stage of the analysis contained in the article is the identification of the main types of non-technological innovations introduced in the mining sector and the objectives that thanks to them the enterprises want to achieve.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 2. Brzychczy E., Mieszaniec J., Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych, "Wiadomości Górnicze", nr 11, 2011.
 3. Dubiński J., Turek M., Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach, Prace Naukowe GIG, nr I/2007, Katowice 2007.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2011.
 7. Gaczek W.M., Matusiak M., Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej - ocena, znaczenie, perspektywy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011.
 8. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 9. Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie tworzenie innowacyjnej Europy, Dokument nr 9448/10 RECH 170 COMPET 143, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st09/st09448.pl10.pdf, [dostęp: 10.03.2013].
 10. Mieszaniec J., Analiza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją. Nauka i praktyka, S. Dawidziuk, M. Lewandowski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2012.
 11. Mieszaniec J., Innowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, A. Czech, A. Szpilit (red.), Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2013.
 12. Mieszaniec J., The innovativeness of polish mining sector compared with other industrial sectors, AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36 no. 3 2012.
 13. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne problemy usług nr 8, 2007.
 14. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje w usługach - czy można mówić o specyfice działań?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne problemy usług nr 20, 2008.
 15. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 16. Perenc J., Hołub-Iwan J. (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, CH Beck, Warszawa 2011.
 17. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji, Difin, Warszawa 2012.
 18. Podręcznik Oslo, Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Wydanie 1, OECDEUROSTAT, 1997.
 19. Podręcznik Oslo, Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Wydanie 3, OECDEUROSTAT, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu