BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietlińska Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych
Corporate Social Responsibility as a Factor of Socio-Economic Development
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 89-103, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje społeczne, Organizacje pozarządowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Social organisations, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy wzajemnych relacji między biznesem a organizacjami pozarządowymi opartych na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Celem rozważań jest prezentacja i próba oceny roli biznesu w realizacji celów społecznych w Polsce. Trudności w ocenie efektów CSR spowodowały, ze wykorzystano rankingi firm zaangażowanych w CSR oraz wyniki konkursów na dobroczyńcę roku, które były przeprowadzone w latach 2003-2007. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with relations between business and nongovernmental organizations (NGO's) based on Corporate Social Responsibility (CSR) action. The paper aims to present and evaluate the role of business in execution of social goals in Poland. The evaluation of CSR effects is very difficult. That's why rankings and "Benefactor of the Year" competitions in 2003 and 2007 were used to evaluate the situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam L., (2008), Organizacje pozarządowe w strategii firmy CSR, "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 2. Austin J., (2000), Strategic collaboration between nonprofits and business, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29 (1) supplement.
 3. Bishop M., (2007), What is philanthrocapitalism? Alliance, III.
 4. Czy pomorskie firmy są aktywne społecznie? (2006), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa.
 5. Czy śląskie firmy są aktywne społecznie? (2006), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa.
 6. Edwards M., (2008), Just another emperor? The myths and realities of philaanthrocapitalism, New York, The Young Foundation.
 7. Elkington J., Fennell S., (2000), Partners for Sustainability, [w:] Terms for Endearment: Business, NGO's and Sustainable Development, (red.) Benell J., Greenleaf Publishing, Sheffield 2000.
 8. Greszta M., Kozakiewicz M., (2007), Indeks BI-NGO. Komunikowanie społecznego zaangażowania firm poprzez Internet, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych Bi-NGO, Łódź.
 9. Gumowska M., Herbst J., (2007), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 10. Kozakiewicz M., (2008), Indeks BJ-NGO 2007. Jak szybko rozprzestrzenia się wirus CSR? "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 11. Kuraszko J., (2008), Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności firm (CSR), "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 12. Mazur-Łukasiak M., Kołodziejczyk K., (2008), Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku", "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 13. Pękalska M., (2008), Liderzy filantropii, "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 14. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu - 2002/2003, Badanie IPSOS Polska przy wsparciu Philip Morris International i Fundacji Komunikacji Społecznej, F.K.S 2002/2003.
 15. Roguska B., (2004), Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy, [w:] Kolarska-Bobieńska L. (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunku biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Rok B., Stolorz S., Stanny D., (2003), Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza - postawy - praktyka, Forum Obywatelskiego Biznesu, Warszawa.
 17. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza (Corporate Social Responsibility In Poland. Baseline study), (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, Warszawa.
 18. Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy, Badanie porównawcze przeprowadzone w Niemczech, Francji i w Polsce, (2007), Ródzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Ruda Śląska.
 19. Stafiej-Bartosik A., Łukasiak P., (2008), Metoda K4, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce - podejście praktyczne z perspektywy czterech kapitałów, "Trzeci Sektor" nr 12, Warszawa.
 20. Wootlif J., Deri C., (2001), NGO's: The New Super Brands, "Corporate Reputation Re view", vol. 4(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu