BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Michał (Uniwersytet Warszawski), Cichocki Krzysztof S. (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Dyscyplina rynkowa w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego
Market Discipline in Times of a Financial Crisis - the Example of Municipal Debt
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 123-137, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Dyscyplina rynkowa, Kryzys finansowy, Dług, Samorząd terytorialny
Market discipline, Financial crisis, Debt, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia funkcjonowanie dyscypliny rynkowej w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego. Dyscyplina rynkowa jest funkcją rynków finansowych polegającą na generowaniu odpowiednich sygnałów i ograniczeń, które są w stanie skłonić pożyczkodawcę do działań zgodnych z celem zachowania płynności. Opracowanie przedstawia teoretyczne przesłanki występowania dyscypliny rynkowej oraz stopień ich realizacji na tynku kredytów zaciąganych przez jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy omawiają wyniki badań empirycznych obrazujących zależność między wysokością stopy procentowej a poszczególnymi zmiennymi wpływającymi na szacunek wielkości ryzyka kredytowego. Opracowanie prezentuje analizę statystyczną wyników badań i wnioski dotyczące znaczenia dyscypliny rynkowej jako czynnika ograniczającego poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i skłaniającego ich organy do pojęcia ewentualnych działań sanacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents market discipline in times of a financial crisis, taking the example of municipal debt. The market discipline is defined as a function of financial markets that creates incentives and confinements for a borrower to follow the objective of maintaining liquidity. The paper discusses theoretical premises of market discipline existence and the extent to which the premises are implemented in the case of municipal bank loans. The authors present the results of empirical research showing the impact of various factors of municipal creditworthiness on interest rates. The paper presents select statistics of these results and conclusions regarding ability of the market to limit municipal borrowing and to induce municipal authorities to implement necessary budget consolidations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Tabellini G. (1990), A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, "Review of Economic Studies", Vol. 57, No. 3.
 2. Bitner M. (2012), Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 5.
 3. Bitner M., Cichocki K. (2008), Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Ernst & Young.
 4. Bitner M., Cichocki K. (2012), Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w okresie 1999-2010, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 5. Goldstein M., Mathieson D., Lane T. (1991), Determinants and systemic consequences of international capital flows, IMF Occasional Paper No. 77.
 6. Home J. (1988), Criteria of external sustainability, IMF Working Paper No. 60.
 7. Home J. (1991), Indicators of fiscal sustainability, IMF Working Paper No. 5.
 8. Lane T.D. (1992), Market Discipline, IMF Working Paper No. 42.
 9. Modigliani F. (1986), Comment, "Scandinavian Journal of Economics", No. 1.
 10. Modigliani F., Jaffee D.F. (1969), A Theory and Test of Credit Rationing, "American Economic Review", Vol. 59, No. 5.
 11. Mulder H. (2004), Basel II: Raising the Bar in Emerging Bond Markets, Sixth Annual OECD - World Bank Global Bond Market Forum, 24-25 maja 2004 r.
 12. Reisen H. (2002), Ratings Since the Asian Crisis, OECD.
 13. Singh R., Plekhanov A. (2005), How Should Subnational Government Borrowing Be Regulated? Some Cross-Country Empirical Evidence, IMF Working Paper No. 54.
 14. Stiglitz J., Weiss A. (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, American Economic Review, Vol. 73, No. 3.
 15. Ter-Minassian T., Craig J. (1997), Control of Subnational Government Borrowing, [w:] T. Ter-Minassian (red.), Fiscal Federalism in Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington, D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu