BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Podatek Tobina w nowej odsłonie : skuteczne remedium na kryzysy finansowe?
New Release of the Tobin Tax : Efective Remedy for the Financial Crisis?
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 139-152, tab., bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Podatek Tobina, Opodatkowanie, Transakcje walutowe
Tobin tax, Taxation, Foreign Currency Transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaproponowany przez J. Tobina podatek od transakcji walutowych, w opinii jego zwolenników, umożliwia ograniczenie skali spekulacji na rynkach walutowych i pozyskanie dodatkowych dochodów publicznych. Podatek ten ma jednak również wielu oponentów, podkreślających jego wady. Argumenty za i przeciw podatkowi Tobina stanowią istotny wątek poruszany w treści opracowania. Dokonano w nim przeglądu literatury na jego temat, nakreślono rys historyczny rozwoju jego koncepcji i scharakteryzowano ekonomiczne implikacje opodatkowania transakcji walutowych. Celem opracowania jest także wskazanie potencjalnej wydajności fiskalnej rozpatrywanego podatku w zależności od zakresu zastosowania i wysokości stawek podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Currency transaction tax, which was proposed by J. Tobin, is considered by supporters as a means of reducing speculations on financial markets and generating public revenues. There are also many opponents of this tax, who point out its disadvantages. Arguments for and against Tobin tax represent an important issue analyzed in this paper. The author reviews literature about this tax, presents historical outline of the development of its concept and characterizes economic implications of its implementation. Moreover the aim of this paper is to demonstrate potential collection efficiency of the Tobin tax depending on the tax base and tax rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Budget for Europe 2020 (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2011) 500 final, European Commission, Brussels.
 2. Baca-Campodónico J., de Mello L., Kirilenko A. (2006), Tax Rates and Revenue of Bank Transaction Taxes, OECD, Paris.
 3. Bianconi G., Galla T., Marsili M., Pin P. (2009), Effects of Tobin Taxes in Minority Game Markets, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 70, Issue 1-2.
 4. Biscop S. (2005), The European Security Strategy, Ashgate Publishing Limited, Aldershot.
 5. Bloomfield R., O'Hara M. Saar G. (2009), How Noise Trading Affects Markets: An Experimental Analysis, Review of Financial Studies, Vol. 22, Issue 6.
 6. Brondolo J.D. (2011), Taxing Financial Transactions: An Assessment of Administrative Feasibility, International Monetary Fund, Washington.
 7. Campbell J.Y., Froot, K.A. (1994), International Experience with Securities Transaction Taxes, w: The Internationalization of Equity Markets, red. J. Frankel, University of Chicago Press, Chicago.
 8. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG.
 9. Ehrenstein G., Westerhoff F., Stauffer D. (2005), Tobin Tax and Market Depth, Quantitative Finance, Vol. 5, Issue 2.
 10. Felix D., Sau R. (1996), On the Revenue Potential and Phasing in of The Tobin Tax, w: The Tobin Tax. Coping with Financial Volatility, red. M. ul Haq, I. Kaul, I. Grunberg, Oxford University Press, Oxford.
 11. Financial Sector Taxation (2010), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 12. Frankel J. (1996), How Well Do Markets Work: Might a Tobin Tax Help? [w:] The Tobin Tax. Coping with Financial Volatility, (red.) M. ul Haq, I. Kaul, I. Grimberg, Oxford University Press, Oxford.
 13. Grabel I. (2003), Currency Transaction Taxes: A Brief Assessment of Opportunities and Limitations, University of Denver, Denver.
 14. Hanke M., Huber J., Kirchler M., Sutter M. (2010), The Economic Consequences of a Tobin Tax: An Experimental Analysis, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 74, Issue 1-2.
 15. Hillman D., Kapoor S., Spratt S. (2007), Taking the Next Step - Implementing a Currency Transaction Development Levy, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, München.
 16. Jetin B., Denys L. (2005), Ready for Implementation Technical and Legal Aspects of a Currency Transaction Tax and Its Implementation in the EU, World Economy, Ecology and Development e.V. (WEED), Berlin.
 17. Kaiser J., Chmura T., Pitz T. (2007), The Tobin Tax: A Game-Theoretical and an Experimental Approach, University of Innsbruck, Innsbruck.
 18. Kapoor S. (2004), The Currency Transaction Tax: Enhancing Financial Stability and Financing Development, The Cooperative Bank, London.
 19. Kapoor S. (2010), Financial Transaction Taxes: Tools for Progressive Taxation and Improving Market Behavior, A Re-Define Policy Brief, London.
 20. Kenen P. (1996), The Feasibility of Taxing Foreign Exchange Transactions, [w:] The Tobin Tax. Coping with Financial Volatility, eds. M. ul Haq, I. Kaul, I. Grunberg, Oxford University Press, Oxford.
 21. Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection, http://ebooks.adelaide.edu.au [dostęp 20.06.2012].
 22. Matheson T. (2011), Taxing Financial Transactions: Issues and Evidence, International Monetary Fund, Washington.
 23. Mannaro K, Marchesi M., Setzu A. (2008), Using an Artificial Financial Market for Assessing the Impact of Tobin-like Transaction Taxes, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 67, Issue 2.
 24. McCulloch N., Pacillo G. (2011), The Tobin Tax - A Review of the Evidence, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton.
 25. D'Orville H., Najman D. (1995), Towards a New Multilateralism: Funding Global Priorities: Innovative Financing Mechanisms for Internationally Agreed Programmes, United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization (UNESCO), New York.
 26. Pellizzari P., Westerhoff F. (2009), Some Effect of Transaction Taxes under Different Microstructures, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 72, Issue 3.
 27. Pollin R. (2005), Applying a Securities Transactions Tax to the US: Design Issues, Market Impact, Revenue Estimates, w: Financialization and the World Economy, (red.) G. Epstein, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 28. COM (2011) 594 final, Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, 28.09.2011.
 29. Rapport sur la taxation des opérations de change, la régulation des mouvements de capitaux et sur les conséquences de la concurrence fiscale entre Etats, Rapport présenté au Parlement en application de l'article 89 de la loi de finances initiale pour 2000 (2000), Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Republique Française, Paris.
 30. Report on Global Foreign Market Activity in 2010 (2010), Bank for International Settlements, Basel.
 31. SEC (2011) 1103 final, Commission Staff Working Paper, Executive summary of the impact assessment accompanying the document Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC, 28.09.2011.
 32. Schmidt R. (2008), The Currency Transaction Tax: Rate and Revenue Estimates, United Nations University Press, New York.
 33. Schulmeister S., Schratzenstaller M., Picek O. (2008), A General Financial Transaction Tax. Motives. Revenues, Feasibility and Effects, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien.
 34. Schulmeister S. (2009), A General Financial Transaction Tax: A Short Cut of the Pros, the Cons and a Proposal, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien.
 35. Shaviro D. (2012), The Financial Transactions Tax versus the Financial Activities Tax, New York University School of Law, New York.
 36. Spahn P.B. (1995) International Financial Flows and Transactions Taxes: Survey and Options, International Monetary Fund, Washington.
 37. Stamp Taxes Manual (2001), HM Revenue & Customs, London.
 38. Staritz C. (2003), Tobinsteuer. Sind die Devisentransaktionssteuer und die Spahnsche Zusatzsteuer ökonomisch sinnvoll und innerhalb einer Ländergruppe wie der Europäischen Union umsetzbar? Universität Wien, Wien.
 39. Stiglitz J.E. (1989), Using Tax Policy to Curb Speculative Short-Term Trading, Journal of Financial Services Research, Vol. 3, Issue 2-3.
 40. Tobin J. (1974), The New Economics One Decade Older, The Eliot Janeway Lectures on Historical Economics in Honour Of Joseph Schumpeter, Princeton University Press, Princeton.
 41. Tobin J. (1978), A Proposal for International Monetary Reform, Eastern Economic Journal, Vol. 4, Issue 3-4.
 42. Tobin J. (1996), Prologue, w: The Tobin Tax. Coping with Financial Volatility, (red.) M. ul Haq, I. Kaul, I. Grunberg, Oxford University Press, Oxford.
 43. Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu