BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myszczyszyn Janusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji social savings w określeniu wpływu sektora kolejowego na wzrost gospodarczy Niemiec w początkach XX w
Use of Social Savings Concept in Defining the Role of Railway Sector on the Economic Growth in Germany in the Early Twentieth Century
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 500-512, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Oszczędności, Społeczeństwo, Kolejnictwo
Savings, Society, Railways
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Badania na temat relacji między rozwojem branży transportowej i wzrostem gospodarczym w dłuższym okresie są przedmiotem wielu opracowań naukowych, ale rzadko dotyczą one początków rozwoju transportu kolejowego w XIX w. i początkach XX w. Zwykle też są domeną historyków i historyków gospodarczych. Koncepcja społecznych oszczędności po raz pierwszy została użyta przez R. Fogla w latach sześćdziesiątych XX w. i była przełomowa w samym środowisku historyków gospodarczych, przyczyniając się do rozwoju paradygmatu New Economic History1. Autor obliczył społeczne oszczędności kolei żelaznych dla Niemiec dla 1909 r. Uzyskany wynik odniósł do społecznych oszczędności, dostępnych w literaturze, a dotyczących innych krajów świata.(abstrakt oryginalny)

The concept of social economy was first used by R. Fogel in the sixties of the twentieth century. The thesis of R. Fogel and A. Fishlow was groundbreaking in the environment of economic historians, contributing to the development paradigm of a New Economic History. In this paper the author calculates social savings of railways for Germany for 1909. He relates the result to social savings available in literature and concerning other countries of the world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bienengräber A., Statistik des Verkehrs und Verbrauchs im Zollverein für die Jahre 1842-1864: Nach den veröffentlichten amtlichen Kommerzial-Übersichten etc, Wyd. Duncker A., Berlin 1868.
 2. Boyd J., Walton G.M., The social savings from nineteenth century rail passenger services, Explorations in Economic History 9, 1972.
 3. Cameron R., Surveys and Speculations. A New View of European Industrialization, The Economic History Review, New Series, Vol. 38, No. 1 (Feb., 1985), Blackwell Publishing, 1985.
 4. Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart. BD.1 und 2, Verlag von Reimar Hobbing, Berlin 1911.
 5. Fishlow A., American Railroads and the Transformation of the Antebellum Economy, MA: Harvard University Press, Cambridge 1965.
 6. Fishlow A., Productivity and Technological Change in the Railroad Sector, 1840-1910, [w:] Output, Employment, and Productivity in the United States after 1800, Studies in Income and Wealth. Bd. 30, National Bureau of Economic Research, New York/London 1966.
 7. Fogel R., A Quantitative Approach to the Study of Railroads in American Economic Growth: A Report of Some Preliminary Findings, "Journal of Economic History", 22, 163/197, 1962.
 8. Fogel R., Notes on the Social Saving Controversy, "Journal of Economic History", v. XXXIX, No 1, March 1979.
 9. Fogel R., Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History, Johns Hopkins Press, Baltimore 1964.
 10. Foreman-Peck J., Railways and the late Victorian economic growth, [in:] J. Foreman-Peck (ed.), New Perspectives on the Late Victorian Economy: Essays in Quantitative Economic History, 1860- -1914, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 11. Hawke G.R., Railways and Economic Growth in England and Wales, 1840-1870, Oxford University Press, 1970.
 12. Hoffmann W.G., Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Springer-Verlag, Berlin 1965.
 13. Hölzinger M., Strategische Bedeutung von Lobbyarbeit im Spiegel der historischen Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland: Handlungsmöglichkeiten für das Lobbying im Unternehmensinteresse der DB AG im Politikfeld Raumordnung, GRIN Verlag, Trier 2002.
 14. Huenemann R.W., The Dragon and the Iron Horse: The Economics of Railroads in China, 1876-1937, Harvard East Asian Monographs, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1983.
 15. Jahrbuch für Volkswirtschaft und Statistik, Herausgegeben von O. Hübner, Fünfter Jahrgang, Verlag von H. Hübner, Leipzig 1857.
 16. Laffut M., O'Brien P.O. (ed.), Railways and the Economic Development of Western Europe, 1830-1914, St Martin's Press, New York 1983.
 17. List F., Das deutsche Eisenbahnsystem als Mittel zur Vervollkommnung der deutschen Industrie, des deutschen Zollvereins u. des deutschen Nationalverbandes überhaupt, Cotta'scher Verlag, Stuttgart und Thübingen 1841.
 18. List F., Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahn-Systemes, und insbesondere über die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden, Leipzig 1833.
 19. Metzer J., Railroads in Tsarist Russia: Direct Gains and Implications, "Explorations in Economic History", 13, 1976.
 20. Myszczyszyn J., Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich, "Kultura i Historia" 17/2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1757.
 21. Myszczyszyn J., Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840-1913), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 22. O'Brien P., The New Economic History Of The Railways, Billing & Sons Ltd., Guilford, London and Worcester 1977.
 23. Railways and the Economic Development of Western Europe, 1830-1914, P. O'Brien (ed.), The Macmillan Press Ltd, London 1983.
 24. Rostow W.W., The Process of Economic Growth, 2nd ed., W. W. Norton & Co, New York, NY 1962.
 25. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Berlin 1880-1917.
 26. Sympher L., Die wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Elbe-Kanals, Band 1, Siemenroth & Troschel, Berlin 1899.
 27. The National Bureau of Economic Research, http://www.nber.org/databases/jones-obstfeld/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu