BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Ewolucja wielkości, struktury i wykorzystania oficjalnych rezerw walutowych na świecie
Evolution of Size, Structure and Using of the Official World Reserve Currency
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 171-182, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Rezerwy walutowe, Polityka rezerw walutowych
Foreign exchange reserves, Foreign exchange reserves policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oficjalne rezerwy walutowe to znajdujące się w posiadaniu i w pełni kontrolowane przez władze monetarne kraju płynne aktywa zagraniczne, których celem jest zabezpieczenie operacji wyrównujących bilans płatniczy kraju, umożliwienie przeprowadzenia interwencji na rynku walutowym bądź uzyskanie dochodów z nadwyżek walutowych. Na świecie, a szczególnie na rynkach wschodzących, obserwuje się duże zmiany w zakresie wielkości, struktury i zarządzania oficjalnymi rezerwami walutowymi. Nowym trendem w obszarze rezerw walutowych jest powierzanie zarządzania częścią rezerw walutowych specjalnym funduszom państwowym. Tym zagadnieniom autor poświęcił swoje opracowanie. (abstrakt oryginalny)

Official foreign exchange reserves could be defined as foreign liquid assets that are held and fully controlled by the monetary authorities and whose purpose is to protect the operation leveling the country's balance of payments, to enable the intervention in the currency market or obtaining income from foreign exchange surpluses. The significant changes in the size, structure and management of the official foreign reserves are commonly observed in the world, especially in the emerging markets. A new trend in the field of foreign exchange reserves is entrusting a special state funds with the management of foreign exchange reserves. The issues mentioned above are the problems the article is dedicated to. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balance of Payments Manual, IMF, Washington D.C. (1998).
 2. Bartholomae A. (2010), Das Gold der Notenbanken - Funktion und Bedeutung, Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main.
 3. BIZ, 77. Jahresbericht 1. April-31.-31. März 2007, 24 Juni 2007.
 4. Currency Composition of officiai Foreign Exchange Reserves, IMF 2011, www.inf.org./external/np/sta/cofer/eng
 5. Gostomski E. (2009), Rola funduszy państwowych w gospodarce światowej, [w:] Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, CeDeWu, Warszawa.
 6. Heep S. (November 2008), Staatsfonds ante portas: Deutsche Reaktionen auf den wachsenden Einfluss staatlicher Investitionsgesellschaften, [w:] China Analysis 65, Trier.
 7. Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Sauer B. (2011), Von der Liquiditätssicherung zum Ertragsstreben, LIT, Münster.
 9. Spahn H.P., Kromphord J. (2009), Die aktuelle Währungsordnung. Analysen und Reformvorschläge, Metropolis Verlag, Marburg.
 10. SWF Institute, www.swfinstitute.org.funds.php
 11. Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität der BRD, www.bundesbank.de (30.07.2012).
 12. Warum die Staaten mehr Gold brauchen? www.wiwo.de (22.03.2012).
 13. Was tun mit Währungsreserven? www.german.china.org.cn (30,07.2012).
 14. World Gold Council Statistics, www.gold.org.investment/statistics/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu