BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nyk Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy - przypadek województwa łódzkiego
Average Salary and the Situation on the Labour Market - Case of Łódź Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 536-546, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Popyt na pracę, Podaż pracy, Rynek pracy, Kryzys subprime
Remuneration, Labour demand, Labour supply, Labour market, Subprime crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Traktując pracę jako towar, należy domniemywać, iż płaca wówczas stanowi cenę za towar. Wynika to z faktu, iż ludzie sprzedają swoją pracę za określoną cenę. Zmiany w obszarze płac i rynku pracy budzą rozliczne implikacje ekonomiczne. Wszelkie teorie na gruncie ekonomii wskazują na traktowanie wynagrodzenia jako wypadkowej zmian w obrębie rynku pracy. Już A. Smith twierdził, że podstawą mechanizmu dostosowawczego na rynku pracy są m.in. zależność zmian płac roboczych od sytuacji panującej na rynku pracy. Celem artykułu, mającego charakter diagnostyczny, jest wskazanie stopnia, kierunku i charakteru zależności pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem brutto a wielkością popytu i podaży pracy w województwie łódzkim oraz konfrontacja z teoriami ekonomicznymi. Metoda badawcza, pozwalająca zweryfikować hipotezę, oparta zostanie na narzędziach statystycznych(abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of migration in the context of the recent economic crisis. The first part presents the effects of the subprime crisis and its impact on Poles and their foreign trips and returns. Types of migrants are characterized as well as strategies adopted by different groups. In the conclusion the results of self conducted research are presented. The main objective of this article is to identify the most important causes of migration in Subcarpathian Voivodeship as a result of the financial crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 2. Granosik B., Nadolna E., Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy, [w:] T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Print Group, Szczecin 2009.
 3. Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M. (red.), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Jarmołowicz W., Knapińska M., Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych (2000-2009), [w:] W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011.
 6. Jarmołowicz W., Knapińska M., Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, [w:] Jarmołowicz W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnych przedsiębior- stwach - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Forum, Poznań 2007.
 7. Knapińska M., Sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po 2000 roku, [w:] D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 9. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 10. Nyk M., Płaca według sekcji gospodarki narodowej w Polsce, [w:] E. Kwiatkowski L. Kucharski (red.), Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Rogut A., Presja płacowa a bezrobocie równowagi, [w:] W. Kwiatkowska (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 12. Samecki W., Wprowadzenie do ekonomiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 13. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Studio EMKA, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu