BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strumska-Cylwik Longina (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rozważania nad zagadnieniem przedsiębiorczości w kontekście otwartości człowieka na świat
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2005, vol. 1, s. 123-136, schematy, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Psychologia, Filozofia człowieka
Entrepreneurship, Psychology, Human philosophy
Abstrakt
Tematem moich rozważań jest problem przedsiębiorczości postrzegany w kontekście otwartości człowieka na świat. Jako badacz problemu otwartości, zauważyłam szereg korelacji zachodzących między zagadnieniami otwartości i przedsiębiorczości człowieka, które ilustrują załączone do tekstu schematy (zob. schemat nr 1 -Matryca otwartości, schemat nr 2 - Matryca przedsiębiorczości oraz schemat nr 3 - obrazujący różne strategie myślenia). (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Bachtin M., Problemy literatury i estetyki, Czytelnik, Warszawa 1982.
 3. Bauman T., Przełamywanie stereotypów w myśleniu o procesie kształcenia, [w:] Od pedagogiki ku pedagogii, red. E. Rodziewicz i M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwo "EDYTOR", Toruń 1993.
 4. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo "Sic", Warszawa 2000.
 5. Bloom A., Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 6. Buber M., Spojrzenie filozofa, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Stewarta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO, Warszawa 1998.
 8. Delsol Ch., Przekraczanie, profanowanie, czyli granice jako problem ponowoczesności, [w:] Pytając o człowieka, myśl filozoficzna Józefa Tischnera, pod red. ks. W. Zuziaka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 9. Eco U., Czytanie świata, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 10. Eco U., Trzecie zapiski na pudełku od zapałek, Wydawnictwo Historia i sztuka, Poznań 1997.
 11. Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.
 12. Gadamer G.H., Rozum, słowo, dzieje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 13. http://www.ipis.pl/artykul.php?dartykul+170&poddział_Przedsiebiorca; (04.08.23).
 14. J. Luft, H. Ingham, "The Johari Window : a graphic model for interpersonal relations", Univ. Calif. Western Training Lab. 1955, oraz Chris Javris, Five Leadership Practices, The Johari Window, A window onto interpersonal communication, http//courses. bus. ualberta. ca/oa-central/xarticles/Johari.htm; (02.04.02).
 15. Kon I., Odkrycie "ja", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 16. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 17. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Kwieciński Z., Tropy - ślady - próby, Wydawnictwo EDYTOR, Poznań 2000.
 19. Mały słownik języka polskiego pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 20. Meighan R., Socjologia edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
 21. Michalski C., Powrót człowieka bez właściwości, Wydawca - Casablanca studio, Warszawa 1997.
 22. Miłosz Cz., Zniewolony umysł, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1981.
 23. Niebrzydowski L., Otwartość młodzieży w różnych stadiach rozwoju stosunków interpersonalnych, "Ruch Pedagogiczny", 1984, nr 4.
 24. Niebrzydowski L., Płaszczyński E., Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, PWN Warszawa 1989.
 25. Olejarczyk A., Otwartość jako kluczowa kategoria filozofii, [w:] Pisma filozoficzne - Tom LXV, O filozofii dzisiaj, red. R. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000.
 26. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 27. Rodziewicz E., Wiedza i edukacja (w): Inspiracje otwarcia krytyki w edukacji, red. Rodziewicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 28. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1996.
 29. S. M. Jourard, Self disclosure, Communication, Strona internetowa: http//:physinto. ulb. ac.be/cit-courseware/research/theories.htm (02.04.02).
 30. S. M. Jourard's Selected Writtings, Summary of Central Ideas.
 31. Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, PWN, Warszawa 1979.
 32. Strumska-Cylwik L., Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Żebrowskiego, Gdańsk 2004.
 33. Szkudlarek T., Edukacja w wieloznaczności: perspektywa postmodernistyczna, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1995.
 34. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 35. www.wsip.com.pl/Portal?secld_5H77ECO457MUY3A48M146K2, (04.08.22).
 36. Zalewska E., Tożsamość zawodowa nauczyciela w edukacji otwartej i "edukacji zamkniętej", [w:] Inspiracje otwarcia krytyki w edukacji, red. Rodziewicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu