BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęciak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste'a Saya
Crises in the Economy in the Interpretation of Jean-Baptiste Say
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 573-583, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Ekonomia klasyczna, Kryzys gospodarczy
Classical economy, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja prawa rynków autorstwa Jeana-Baptiste'a Saya określiła kierunek poglądów nie tylko ekonomii klasycznej, ale również późniejszej ekonomii neoklasycznej. Dla Saya zagadnienia nadprodukcji i kryzysów stanowią kwintesencję mechanizmów rynkowych, których interpretacja jest bardzo ściśle powiązana z prawem rynków. Jako gorący zwolennik wolności gospodarczej i swobodnego działania rynku Say przyjmował niemożliwość pojawienia się nadprodukcji i ogólnych kryzysów w gospodarce. Nie zaprzeczał możliwości zaistnienia nierównowagi sektorowej bądź branżowej, jednak szukając przyczyn tego zjawiska poza systemem ekonomicznym, znajdował je w szokach egzogenicznych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień kryzysu i wzrostu gospodarczego w interpretacji francuskiego klasyka ekonomii(abstrakt oryginalny)

The idea of the law of markets created by Jean-Baptiste Say determined the direction of views not only for classical economics but also for later neoclassical economics. According to Say the issues of overproduction and crises are the essence of market mechanism, which interpretation is closely connected with the law of markets. As the supporter of economic freedom and not limited market operation Say declared the impossibility of overproduction and crises appearance in the economy. He did not deny the possibility of imbalance in sectors or branches but looking for crisis reasons outside the economic system he found them in the external shocks. The main aim of the article is to show the issues of crisis and economic growth in the interpretation of French classic of economics(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiel O. (red.), Les classiques de l'économie politique. Une anthologie, Presse Pocket, France 1991.
 2. Baumol W.J., Say's (at Least) Eight Laws, or What Say and James Mill May Really Have Meant, "Economica" 1977, May, nr 44.
 3. Boncoeur J., Thouément H., Histoire des idées économiques. De Platon à Marx. T. 1. Nathan, Paris 1989.
 4. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy, Reagan i inni, PWN, Warszawa 1992.
 5. Domańska E., Z zagadnień wzrostu gospodarczego (na tle teorii E. D. Domara), PWE, Warszawa 1968.
 6. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 7. Gide K., Rist K., Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1919.
 8. Gide K., Zasady ekonomii społecznej, Gebethner i Wolff, Warszawa 1914.
 9. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 10. Jonsson P.O., On Gluts, Effective Demand, and the True Meaning of Say's Law, "Eastern Economic Journal" 1997, Vol. 23, nr 2.
 11. Nasiłowski M. (red.), O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1978.
 12. Say J.-B., Cours complet d'économie politique pratique, Edizioni Bizzarri, Roma 1968.
 13. Say J.-B., Cours d'économie politique et autres essais, Flammarion, Paris 1996.
 14. Say J.-B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Kraków 1960.
 15. Żurawicki S., Rola Adama Smitha w kształtowaniu się myśli ekonomicznej, "Ekonomista" 1976, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu