BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pohulak-Żołędowska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjna nauka a źródła jej finansowania
Innovations in Science and their Financial Sources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 601-616, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Badania naukowe, Innowacyjność, Finanse, Nauka
Scientific research, Innovative character, Finance, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania naukowe prowadzone w uczelniach wyższych stanowią istotny czynnik zwiększający podaż innowacyjnych rozwiązań we współczesnych gospodarkach wiedzy. Rola takich badań jest dwojaka. Uczelnie mogą pracować nad rozwiązaniem problemów przedsiębiorstw niejako "na zamówienie", stanowiąc zaplecze badawcze przemysłu. Mogą również, dzięki faktowi, że prowadzą badania podstawowe, nakreślać nowe horyzonty nauki oraz nowe kierunki rozwoju współczesnych gospodarek. Dzięki tak bliskiej interakcji nauki i przedsiębiorstw przemianom podlega zarówno sama nauka, zmieniając się z nauki akademickiej w naukę postakademicką czy nawet przemysłową, jak również model procesu innowacyjnego. A fakt, że duża część środków finansujących badania naukowe to środki publiczne, powoduje jeszcze większą ich atrakcyjność.(abstrakt oryginalny)

Scientific knowledge has nowadays became one of the most important factors which fosters innovation-based development of economies. The key role is played here by universities and higher education institutions which - under market pressure - also change their attitude to the knowledge creation. The growing importance of a new knowledge application to the industry, shows how important private funding becomes at present. On the other hand the dominant position of universities research activity is covered by public funds which, from another point of view, is important for the future prospects of modern economies. The aim of the article is to show the dependence of private and public funding of academic innovations. The methods used are: critical analysis of literature and the analysis of the statistical data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture i Social Forecasting, New York: Basic Books, XII.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 3. Blume-Kohout M., Kumar K.B., Sood N., Federal Life Science Funding and University R&D, NBER Working Paper Series, Working Paper 15146, 2009, http://www.nber.org/papers/w15146.
 4. Brooks H., National Science Policy and technological Innovation, [w:] The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, red. Landau R., Rosenberg N., Washington D.C., National Academy Press, 1986.
 5. Collins H.M., The TEA Set. Tacit Knowledge and Scientific Networks, "Science Studies" Vol. 4, No. 2, Sage Publications, s. 165-185.
 6. Dasgupta P., David P.A., Toward a New Economics of Science, "Policy Research" 1994, Vol. 23, s. 487-521.
 7. David P.A., Hall B., Toole A.A., Is Public R&D Complement or Substitute for Private R&D? A Review of the Econometric Evidence, "Research Policy" vol. 29, 2000, s. 497-529, http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/DavidHallToole%20RP00.pdf.
 8. de Dominicis L., Perez S.E., Fernandez-Zubieta A., European University Funding and financial autonomy. A Study on the Degree of Diversification of University Budget and the Share of Competitive Funding, European Union, European Union, 2011, http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/JRC63682.pdf.
 9. Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwarzman S., Scott P., Trow M., The New Production of Knowledge, London 1994, podane za: D.C. Mowery, B.N. Sampat, Universities in National Innovation Systems, [w:] The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press 2006, s. 213.
 10. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology of Economic Growth, red. R. Landau, N. Rosenberg, Washington D.C., National Academy Press 1986.
 11. Masuda Y., The Information Society: as Post-Industrial Society, Tokyo, Japan: Institute for the Information Society.
 12. Nieminen M., Kaukonen E., Universities and the R&D Networking in a Knowledge-Based Economy. A Glance at Finnish Developments, SITRA Report Series 11, Helsinki 2001, s. 17.
 13. OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard, 2011, s. 78-79.
 14. Pohulak-Żołędowska E., In Finding Sources of Innovation - Transformation of Universities, [w:] Policies for Improving Growth Potential of Economy: International Perspective, red. A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 289-308.
 15. Pohulak-Żołędowska E., Knowledge Production: Industrial Science as a Source of Economies Innovation, "Argumenta Oeconomica", nr 1(26), s. 43-56, 2011, 9.
 16. Pohulak-Żołędowska E., Szkolnictwo wyższe w tworzeniu innowacji dla gospodarki wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 2, nr 168, Wrocław 2011, s. 107-118.
 17. Polanyi M., The Tacit Dimension, London, Routledge, University of Chicago Press, 1966.
 18. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no 5, s. 78-79.
 19. Ziman J., Real Science. What it is, What it Means?, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 20. Żelazny R., Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego-problemy i kontrowersje w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/893/original/0.pdf?1315223799.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu