BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Odpowiedzialny biznes w aspekcie osiąganych korzyści ekonomicznych na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
Responsible Business in the Context of Economic Benefits Gained on the Example of Agribusiness Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 628-637, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Agrobiznes
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie osiąganych korzyści ekonomicznych przez badane przedsiębiorstwa agrobiznesu w aspekcie wdrażania zasad CSR. W pierwszej części artykułu zaprezentowana zostanie istota odpowiedzialnego biznesu, natomiast w drugiej - wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku na terenie województwa mazowieckiego. Przeprowadzone analizy pokazały, że jedynie co czwarty badany zauważył, że przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności wpływa na tworzenie przewagi konkurencyjnej, a tym samym na wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the economic benefits achieved by the surveyed companies in terms of agribusiness implementation of the principles of CSR. The first part of this article will present a responsible business entity, while the second part the results of research carried out in 2011 in Mazovia Voivodeship. The carried out analyzes showed that only one in four respondents noticed that the principles of social responsibility influenced the creation of competitive advantage, and thus the financial result(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar M., Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
  2. Carroll A., za: A. Poliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  3. Friedman M., The essence of Friedman, Hoover Institution Press, 1987.
  4. Hąbek P., Szewczyk P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  5. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  6. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E., Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
  7. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  8. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  9. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003, s. 138, za: M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu