BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce
Evolution and Perspectives of BRICS Group in the Global Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 684-694, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka, Finanse
Globalization, Economy, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest opracowaniem poświęconym analizie potencjału gospodarczego grupy BRICS. Zawiera ekonomiczny obraz Brazylii, Rosji, Indii i Chin w latach 2000-2010, który poddany został głębokiej analizie. W opracowaniu zbadano PKB i jego dynamikę, wzrost gospodarczy, dług publiczny i inflację krajów grupy BRICS. W dalszej części opracowania omówiono elementy rynku finansowego skoncentrowane wokół tej grupy oraz skupiono się na elementach aktualnych i perspektywicznych. Wskazano na słabe i mocne strony całego ugrupowania, indywidualnych gospodarek po ostatnim szczycie w Durbanie (RPA).(abstrakt oryginalny)

The article is focused on the analysis of BRICS group economic potential. At first the economic growth of Brazil, Russia, India and China in 2000-2010 was analyzed. Next, the factors responsible for GDP's growth dynamics were presented as well as public debt and inflation of states belonging to BRICS countries. Subsequently, the 12th five-year plan of the government, marking out the directions of future development, was presented. Finally, the perspectives of further economic growth of BRICS economy were outlined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BRICS Monthly Issue No: 11/06 June 24, 2011, Goldman Sachs Global Economics (24.06.2011r.).
 2. Kapuśniak T., Mierzejewski D., Zajączkowski J., Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania XXI wieku, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Łódź-Warszawa 2009.
 3. Kraje BRICS chcą pomóc w walce z kryzysem, P.R. Reuters (23.09.2011r.), http://www,rp.pl/artykuł/706292,721701-Kraje-BRICS-chca-pomoc-w-walce-z-kryzysem.html.
 4. Nowa klasa średnia. Globalna, Forum nr 27.10.2011 r.
 5. Oleksiak A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, wyzwania XXI wieku, Warszawa 2012.
 6. Osoba J., Państwo Środka a globalna równowaga światowa, [w:] Chiny-Indie ekonomiczne skutki rozwoju, pod red. K. Kłosińskiego, Wyd. KUL, Lublin 2008.
 7. Pera J., Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych, [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, pod red. S. Miklaszewskiego, E. Molendowskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 8. Rezerwy walutowe Chin przekroczyły próg 3 bilionów dolarów, T.B., (14.04.2011r.), http://biznes.gazetaprawna/pl/artykuly/505261,rezerwy_walutowe_chin_przekroczyly_prog_3_bilionow_dolarow.html.
 9. Rosja chce wzmocnić BRICS, Rzeczpospolita (12.03.2013 r.).
 10. Rynki wschodzące łączą siły, Rzeczpospolita (13.04.2011 r.).
 11. Sporek T., Analiza stosunków handlowych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską. Studia Ekonomiczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, T. Sporek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 12. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 13. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged, Merriam-Web- ster, Encyclopedia Britannica, London 1961.
 14. Wolf M., Will the Nation-states Survive Globalization?, Foreign Affairs 2001.
 15. Word Factbook, www.cia.gov (15.03.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu