BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Stanisław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Ślusarczyk Piotr (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Ślusarczyk Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii
The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 716-728, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Menedżer, Przewaga konkurencyjna, Strategia marketingowa
Manager, Competitive advantage, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W praktyce zarządzenia firmą menedżerowie napotykają różnego typu problemy, które wymagają odpowiedniego sposobu podejmowania decyzji. Orientacja rynkowa menedżerów w procesie podejmowania większości decyzji jest podstawowym warunkiem ich efektywności. Spośród wszystkich możliwych okazji menedżerowie muszą wybrać rynek najbardziej dostępny dla firmy, czyli właściwe dla niej pole działania. Ocen rynku menedżerowie nie mogą ograniczać do wytwarzanych dotychczas produktów i świadczonych usług lub stosowanej technologii. Muszą analizować wszystkie możliwości zmian układów asortymentowych i technicznych.(abstrakt oryginalny)

In the practice of management of the enterprise managers meet different types of difficulties, which based on their different characteristics need various forms of decision making process. The market orientation of managers is a core factor in determining the effectiveness of decision during the majority of decision making processes. Among all of the possible opportunities managers have to choose the market, which is the most available for the enterprise (appropriate for the company field of functioning). Market assessment cannot be limited by managers only to current products, services and technology of production. They have to analyze all possible opportunities in the modification of existing configuration of products and technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 2. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 3. Czermiński A., Czerska M, Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.
 4. Drucker P., Menedżer skuteczny, MT Bussines, Warszawa 2011.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 6. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Warszawa 1987.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Kisielnick J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
 9. Kotler Ph., Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 10. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 11. Lambin J.J., The Misunderstanding about Marketing, "The CEMS Business Review" 1996, nr 1.
 12. Lange O., Ekonomia polityczna, tom I i II, PWN, Warszawa 1978.
 13. Letkiewicz A., Efektywność decyzji kierowniczych, Wydawnictwo WSP, Szczytno 2001.
 14. McDonald M., Hugh W., Plany marketingowe, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 15. Piekarz H., Efekt synergiczny jako kryterium sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków 2000.
 16. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
 17. Stewart D.M. (red.), Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa 1996.
 18. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu