BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łakomiak Przemysław
Tytuł
Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Izraelu latach 1995-2004
German Direct Investments in Israel 1995-2004
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 33-49, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Gospodarka międzynarodowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Czynniki rozwoju gospodarczego
Direct investments, Foreign investment, Foreign capital, International economics, International economic relations, Factors of economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Izrael
Germany, Israel
Abstrakt
Liberalizacja handlu oraz wzmożona konkurencja na rynkach światowych skłania wiele krajów, w tym m.in. Niemcy, do poszukiwania nowych rynków zbytu oraz redukcji kosztów produkcji swych produktów. Celom tym sprzyja lokowanie kapitału za granicą, najczęściej w formie inwestycji bezpośrednich. RFN jako kraj o potężnej gospodarce obecny jest niemalże na wszystkich rynkach światowych odnosi na nich sukcesy. W oczach niemieckich inwestorów wyjątkowego znaczenia nabrał Izrael jako kraj specjalizujący się w branżach teleinformatycznych i posiadający doskonale rozwinięte ośrodki naukowo-badawcze, będące stymulatorem napływu BIZ do tego kraju. Celem artykułu jest przedstawienie genezy, mechanizmów, a także stanu (wielkości oraz struktury) bezpośrednich inwestycji niemieckich w Izraelu w latach 1995-2004. W artykule przyjęta została teza, że nie można zbudować nowoczesnej i otwartej gospodarki narodowej bez napływu inwestycji z zagranicy. (fragment tekstu)

Article, tries to evaluate the phenomenon of direct foreign investments - BIZ, as well as to estimate their influence on economic situation of a given country. BIZ are the most stimulating elements for the world economy at present. The progressive liberalization of trade as well as intensive competition on world market forces many countries to search for new markets of sale, reduction of costs of production as well as highly qualified work force. Investing capital abroad in a form of BIZ favors such aim. The FRG being one of the most powerful economies is present on almost all world markets. Israel gains, with historical regards, specific meaning for FRG. The country specializes in trades such as tele - IT and possesses perfectly developed scientific research centers being the stimulus of inflow of BIZ to this region. Thus, the creation of modem and dynamically developing economy is possible thanks to the improvement of the investment climate, among others through expenditures on research, development and education and in consequence attracting foreign investors to the country. ((original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Mijala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Bundesbank - Direktinvestitionen im Ausland 2004.
 4. Capital Venture w Izraelu, www.biznesnet.pl.
 5. Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, TRIO, Warszawa 2001.
 6. Czerwieniec E., Znaczenie inwestycji bezpośrednich w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 105, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, Poznań 1990.
 7. Deszczyński P., Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 8. Deszczyński P., Gawrzyał A., Państwa niemieckie wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 191, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1990.
 9. Dunning J.,: Explaining International Production, Unwin Hyman, London 1988.
 10. Jasiński B., Mesjasz L., Rola finansowania zewnętrznego w procesie restrukturyzacji przemysłu krajów CEFTA, w pracy zbiór.: Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
 11. Kozłowska M., Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 12. Krasuski J., Historia RFN, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 13. Olesiński Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 14. Olifirowicz M., BIZ w świecie i w Polsce, UNCTAD - Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 15. Reifman E., Krzemowa pustynia, w: "Polityka" 4/2007.
 16. Sadowski Z., Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista", nr 1-2/1999.
 17. Tomala M., Ekspansja NRF na rynki świata, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
 18. Walichnowski T., Izrael a NRF, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
 19. World Investment Report 2004: The Shift towards Services. Genf/New York 2004.
 20. Zielińska A., Ekonomia Izraela, www.warsaw.mfa.gov.il, styczeń 2005.
 21. http://www.warsaw.mfa.gov.il
 22. http://www.mof.gov.il
 23. http://www.ciwi.pl
 24. http://www.heilbronn.ihk.de
 25. http://www.bfai.de
 26. http://www.investinisrael.gov.il
 27. http://www.easybourse.com
 28. http://www.ahkisrael.co.il
 29. http://www.telekom .de
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu