BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Anna
Tytuł
Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych jako instrument walki z szarą strefą w Polsce
Taxation of Unrevealed Sources Income as an Instrument of a Fight against Grey Area in Poland
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 51-70, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Szara strefa, Opodatkowanie, Opodatkowanie dochodów, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Oszustwa podatkowe
Informal economy, Taxation, Taxation of income, Individual income tax, Tax fraud
Uwagi
summ.
Abstrakt
Walka z istniejącą szarą strefą jest trudna i na ogół nie przynosi satysfakcjonujących efektów. W tym kontekście opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych nie wydaje się być doskonałym narzędziem walki z gospodarką cienia. Bardziej opłacalne z punktu widzenia budżetu państwa zdają się być działania podejmowane ex ante przeciwdziałające powstawaniu gospodarki cienia. W tym celu konieczne są przede wszystkim gruntowne reformy prawa podatkowego oraz zmiany w zakresie polityki gospodarczej i społecznej państwa. Przy obecnym stanie prawnym wszelkie kroki podejmowane przez fiskus ex post mogą być pomocne jedynie w zwalczaniu znacznych nadużyć i patologii. (fragment tekstu)

The gray market seems to be a big problem for every economy. Unfortunately the total liquidation of this occurrence isn't possible, but there is a chance to reduce its scale. Not always the results are rewarding. There are two different ways to limit the gray market. The first one is prevention activity taking ex ante, such as for example reducing taxes and good labor law. The second possibility includes only ex post action, like executing the sanction tax regulations. Both ways, besides big differences, have one aim - to make the procedure less attractive. In this study the author undertook an attempt to answer the question about the efficiency of tax imposed on profits from the gray market in Poland. Polish law provides special tax on income which hasn't been shown to the tax office. Besides, the author stressed main characteristics of the tax on income from the gray market, such as definition, method of counting extent and occurrence area, etc. The article also shows that the special construction of this tax requires from tax officers special knowledge and attention. Unfortunately researches of situation carried by GUS (Polish Statistical Office) and the Ministry of Finance show that this tax isn't efficient enough. In practice it's rather weak and ineffective instrument, because during 2006 year less than 1 per cent of the gray market has been taxed. The conclusion of the article must be one - main activities undertaken to reduce the scale of gray market should be taken ex ante to prevent the whole situation. Because of that an appropriate tax reform should be put into force in Poland. The restrict ex post activities should only supplement the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, wyd. Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 2. Dzwonkowski H., Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 3. Guzek L., Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł, Gazeta Prawna Nr 11(867)/2003.
 4. Informacja o funkcjonowaniu "szarej strefy" w polskiej gospodarce i przeciwdziałaniu jej przez służby skarbowe. Ministerstwo Finansów, http://www.mofhet.gov.pl.
 5. Kowalski J. K., Szara strefa: produkcja i usługi za 133 mld zł, Gazeta Prawna Nr 25(1643)/2006.
 6. Kulicki J., Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych, Informacja Nr 1139, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.
 7. Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 8. Kulicki J., Zasady opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów, Wyd. Sezam, Warszawa 1992.
 9. Pietrasz P., Przychody ze źródeł nieujawnionych, Przegląd Podatkowy Nr 2, Warszawa 2000.
 10. Pożarowska A., Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych, Poradnik Gazety Prawnej, Nr 46(228)/2001.
 11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 1997 r., (I S.A./Wr 291/96), System Informacji Prawnej LEX Orzeczenie nr 29058.
 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1998 r. (S.A./Sz 1631/97), System Informacji Prawnej LEX, Pr.Gosp. 1998/12/29.
 13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 1998 r., (S. A./Sz 2197/97), System Informacji Prawnej LEX Orzeczenie nr 34918.
 14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 lutego 1999 r., (S.A./Gd 272/97), System Informacji Prawnej LEX Orzeczenie nr 36808.
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2001 r., (S.A./Sz 1877/99), System Informacji Prawnej LEX Orzeczenie nr 49810.
 16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2001 r., (SA/Sz 2254/99), System Informacji Prawnej LEX Orzeczenie nr 49234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu