BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Anna
Tytuł
Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów
Źródło
e-mentor, 2012, nr 3, s. 25-34, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania ankietowe, Inkubatory przedsiębiorczości
Business activity, Knowledge-based economy, Questionnaire survey, Enterprise incubators
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (GOW), zmagającej się z licznymi wyzwaniami, przedsiębiorczość może stanowić istotną siłę determinującą rozwój ekonomiczny, technologiczny oraz społeczny. Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań było zdiagnozowanie, w jakim stopniu studentów wybranych krakowskich uczelni cechuje przedsiębiorczość. Jest ona jednym z trzech - oprócz innowacji oraz kreatywności - filarów, na których opiera się GOW. Przedsiębiorczość może być analizowana w ujęciu procesowym (podejmowanie działalności gospodarczej) lub jako postawa, którą reprezentuje dana jednostka. Osoba przedsiębiorcza jest kreatywna, samodzielna, wytrwała i konsekwentna w realizacji wytyczonych celów, ma wysokie poczucie własnej wartości oraz wykazuje gotowość do brania odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych. Nie boi się podejmowania decyzji (nierzadko obciążonych ryzykiem), potrafi współdziałać w zespole, a także dostrzegać szanse tam, gdzie być może inni ich nie widzą. Podstawy przedsiębiorczości człowiek powinien poznawać od najmłodszych lat, dlatego tak ważne wydaje się nauczanie tego przedmiotu na wszystkich etapach kształcenia oraz przekazywanie niezwykle pożądanej wiedzy z tego zakresu nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Nie mniej istotne jest stwarzanie przez działające na rynku instytucje sprzyjających warunków dla tych osób, które wykazują zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III poprawione, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 153.
  2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 282.
  3. Bratnicki M., Zbierowski P., Kozłowski R., Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, s. 1-13.
  4. Certhoux G., Anioły Biznesu - tworzenie przedsiębiorczego kapitału intelektualnego, [w:] S. Kwiatkowski, M.B. Kamieński (red.), Intellectual Entrepreneurship: Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 95-110.
  5. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
  6. Glinka B., Gudkova S. , Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  7. Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture DG, European Communities, Belgia 2007, s. 3.
  8. Kurczewska A., Intencje przedsiębiorcze, czyli co decyduje o przedsiębiorczości człowieka, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10, s. 22.
  9. Marszałek A., Rola uczelni w regionie, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
  10. Marszałek A., Inkubatory przedsiębiorczości jako katalizatory wzrostu w regionie, "e-mentor" 2009, nr 4 (31), s. 19-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu