BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza
Households' Financial Assets and Economic Prospect
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 744-753, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Aktywa finansowe, Gospodarstwa domowe, Koniunktura gospodarcza
Financial assets, Households, Business trends
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie analizuje zależność pomiędzy wartością aktywów finansowych gospodarstw domowych a koniunkturą gospodarczą, jak również przedstawia zmiany poziomu i strukturę poszczególnych kategorii aktywów finansowych. W okresie 2004-2012 wartość realnych aktywów finansowych gospodarstw domowych i niekomercyjnych instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych zwiększyła się o 66%. Zaobserwowano ujemną korelację między koniunkturą gospodarczą a wartością depozytów gospodarstw domowych i NPISH w ujęciu realnym, co wskazuje na to, że w warunkach niskiego wzrostu gospodarczego preferowane są mniej ryzykowne aktywa finansowe.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses relationship between the value of households' financial assets and economic prospect as well as presents changes in the level and structure of particular types of households' financial assets. In the span of 2004-2012 value of real financial assets of households and non-profit institutions serving households increased by 66%. Negative correlation between economic prospect and real value of deposits of households and NPISH was observed which indicates that less-risky financial assets are preferred when economic growth is low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Callen T., Thimann Ch. (1997), Empirical determinants of Household Saving: Evidence from OECD Countries, IMF Working Paper, nr 181.
 3. Jędruchniewicz A. (2013), Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, "Bank i Kredyt", nr. 44 (1).
 4. Liberda B., Pęczkowski M. (2012), Polarization of household saving in Poland during financial crisis 2007-2010, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers, No. 19 (85), Warszawa.
 5. Liberda B., Tokarski T. (1999), Determinanty oszczędzania i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, [w:] B. Liberda (red.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty CASE, Warszawa.
 6. Markowski K. (2000), Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych, "Materiały. Konferencje", Uniwersytet Szczeciński, nr 53.
 7. Rachunki finansowe - aktywa finansowe i zobowiązania, NBP, http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/krf_objasnienia.pdf, dostęp dnia 10.02.2013.
 8. Rytelewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 41(1).
 9. Skórska A. (2012), Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego, "Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245, Wrocław.
 10. Skrzypczyńska M. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce - analiza porównawcza, "Bank i Kredyt", nr. 42 (4).
 11. Starzyńska W. (2002), Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.
 12. Utzig M. (2011), Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej, "Ekonomia", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, tom 2.
 13. Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, "Bank i Kredyt", nr 38 (7).
 14. Zachłod-Jelec M. (2011), Związki dynamiczne między konsumpcją, dochodem i aktywami. Wnioski dla Polski, "Bank i Kredyt", nr 42 (6).
 15. Zalega T. (2007), Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1 (5).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu