BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych
The Impact of Opportunity Costs on Farms Profitability
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 802-812, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Koszty, Produkcja mleka
Costs, Milk production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykuł było określenie rangi kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych. Analizą objęto gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, które podzielono na pięć grup w zależności od wolumenu produkcji. Wyniki badań wykazały, że określanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z pominięciem kosztów alternatywnych może powodować nieprawidłowości w obliczaniu opłacalności produkcji. Przeprowadzone obliczenia udowodniły, że opłacalność produkcji określana dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w najkorzystniejszej sytuacji stawiała gospodarstwa o najmniejszej rocznej wielkości produkcji mleka. Natomiast w momencie obliczenia dochodu z tytułu zarządzania największą dochodowością charakteryzowały się gospodarstwa, w których roczna wielkość produkcji mleka była najwyższa i przekraczała 2 mln t ECM.(abstrakt oryginalny)

The primary goal of research is to define the importance of opportunity costs in the costs of production analysis of farm and profitability. The research included dairy farms, which were divided into five groups depending on volume of milk production. The results showed that the determination of economic situation of farms without taking opportunity costs into consideration can cause erroneousness in the calculation of production profitability. The calculations proved that production profitability determined by income from a family farm household was the highest in case of households with the lowest annual milk production. However, when calculating the entrepreneurs profit (costs of production in depreciation and opportunity costs) the best results were achieved in farms of an annual milk production exceeding 2 million tons.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. EDF Report 2012, European Dairy Farmers, Frankfurt/Main 2012.
  2. Juchniewicz M., Metody obliczania kosztów jednostkowych, [w:] Ekonomika produkcji rolniczej, red. R. Kisiel, Wydawnictwo ART, Olsztyn,1999.
  3. Mańko S., Goraj L., Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 3.
  4. Skarżyńska A., Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu