BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w latach 1991-2010
Differentiation of the Population by Age and Voivodships in Poland, 1991-2010
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 62-76, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Ludność, Struktura demograficzna
Regional diversity, Population, Demographic structure
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania kierunku i natężenia zmian ludności w wyróżnionych grupach wieku w Polsce w latach 1991-2010 oraz ocena podobieństwa wojewódzkich struktur ludności do progresywnej piramidy wieku.(fragment tekstu)

From two decades we have observed changing of demographic processes (and these processes were not similar by voivodships) which have lead to changed of structure of the population by age. Purpose of the article is a description of it, extract the similar regions and assessment of the regions structures of the population to the progressive pyramid of age. This approach will allow to assessment of the spatial dynamics of the process of ageing of the population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Długosz: Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek. Studia Ekonomiczne nr 98, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 243- 257;
  2. S. Kurek: Przemiany demograficzne w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego w ujęciu przestrzennym. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego. Red. A. Rączaszek. Studia Ekonomiczne nr 98, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 217-230;
  3. K. Maruszewska: Terytorialne zróżnicowanie natężenia oraz struktury emigracji z Polski w okresie transformacji. W: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. Red. M. Balcerowicz-Szkutnik. Studia Ekonomiczne nr 95, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 289-296;
  4. M. Podogrodzka: Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990- -2009. "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 2, s. 146-163;
  5. M. Podogrodzka: Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009. "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 3, s. 78-96;
  6. J.T. Kowaleski: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny - etapy - następstwa. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
  7. T. Czyż: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3, s. 5-13.
  8. M. Cieślak: Pomiar starzenia się. "Studia Demograficzne" 2004, nr 2/146, s. 9-12;
  9. S.M. Kot, J. Kurkiewicz: The new measures of the population ageing. "Studia Demograficzne" 2004, nr 2/146, s. 14-16;
  10. J.T. Kowaleski: Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci). W: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną. Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu