BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otte Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rynek kapitałowy a strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 313-328, rys.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rozwój przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji
Capital market, Enterprise development, Financing enterprises, Source of financing, Investment financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pojęcie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, źródła i strategie finansowania rozwoju oraz wpływ rynku kapitałowego na źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.

In this paper there was presented a variety of factors determining a development of an enterprise. The author discussed the internal and external sources and strategies of funding the investments. Some strategies and factors were also presented as far as the choice of funding sources is concerned, as well as there was emphasized the influence of capital market on the decisions taken within this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 14.
 2. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1976, s. 73.
 3. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s.l00-101.
 4. Strzeszewski Cz.: Integralny rozwój gospodarczy, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1976, s. 100-101.
 5. Kierczyński T.: Ekonomika przedsiębiorstwa jako nauka o stosunkach ekonomicznych między przedsiębiorstwem a otoczeniem, Wydawnictwo AE, Wrocław 1988, s. 78.
 6. Janasz W. (red.): Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 23-24.
 7. Chandler A.D.: Strategy and Structure, MJT Press, Cambridge Mass,1962, s.13, [w:] red. W. Janasz: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 31.
 8. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 16 nast.
 9. Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999, s. 37.
 10. Dziworska K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s.10.
 11. Pluta W., Jajuga T.: Inwestycje Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 13.
 12. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996, s. 40.
 13. Ansoff H.J.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 58.
 14. Zadora H. [w:] red. G. Łukasik: Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Wydawnictwo AE, Katowice 2004, s. 36 i nast.
 15. D.J. Leahigh: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 1999, s. 51-53.
 16. Brigham E.F., Houston J.: Podstawy zarządzania finansami t.2, PWE, Warszawa 2005, s. 20 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu