BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Banki i zakłady ubezpieczeń a małe i średnie przedsiębiorstwa - analiza postawy
Banks and Insurance Companies - Attitude Towards Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 329-340
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Banki, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Współpraca przedsiębiorstw
Small business, Banks, Insurance companies, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są powiązania pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń a małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Celem artykułu jest przedstawienie postawy banków i zakładów ubezpieczeń wobec niewielkich podmiotów, analiza zmian w podejściu tych instytucji finansowych do sektora MŚP. Ponadto w artykule dokonana jest ocena zachowań banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do MŚP. (fragment tekstu)

Research of banks and insurance companies attitude to small and medium enterprises (SME) show that SME have become a new and important part of market segment in recent years for them. These institutions have created a range of products specific to SME. They usually have the form of packages - integrated bank or insurance products fitted to small business needs. Packages make complex and efficient service available to SME. Although that banks and insurances develop and improve their activities for SME, their policy is still passive, cautious, with little risk. The usage of some bank products requires to fulfill many conditions. Loans are mostly given to SME with longer history and good financial situation. New firms and the smallest ones are treated very severe. Insurance companies have ensured SME an access to standard products but the usage of non-standard, specific for given activity, products is still difficult. There is a lack of conditions flexibility in usage of packages. Research show that banks and insurances should intensively improve their procedures and products to SME specifics. They should adopt more liberal policy, take into consideration SME needs, characteristics and abilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Skowronek - Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.BECK, Warszawa 2003, s. 63 i nast.
 2. Sołoma A.: Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004, s. 101 i nast.
 3. Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN, Warszawa - Poznań 2001, s. 59 i nast.
 4. Bławata F. (red.): Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk 2004, s. 68.
 5. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A.: Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, AJG, Bydgoszcz 2004, s. 72.
 6. Bednarczyk T.H.: Oferta ubezpieczeniowa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jej wykorzystanie, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, T.V Ubezpieczenia, AE, Kraków 2004, s. 93 i nast.
 7. Tarasiuk W.: Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw - perspektywa banku, [w:] red. E. Orechwa - Maliszewska, A. Kopczuk: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, s. 196 i nast.
 8. Rogowska E.: Podstawowe bariery dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku kredytu bankowego, [w:] red. D. Zarzecki: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, US, Szczecin 2000, s. 774.
 9. Kurowska M.: Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw, UŁ, Łódź 2005, s. 88 i nast.
 10. Kubiak J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, AE, Poznań 2005, s. 24 i nast.
 11. Bera A.: Ocena i wykorzystanie ubezpieczeń przez mikroprzedsiębiorstwa, [w:] red. A. Bielawska: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 331 i nast.
 12. Bielawska A.: Wyjaśnienie trudności nowo powstający przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, [w:] red. A. Bielawska: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorą Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 331 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu