BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Stosowane w przedsiębiorstwach rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem
Capital Management Practices
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 341-350, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprises financial management, Business capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowane w niniejszym artykule rozważania dotyczące definicji kapitału oraz zakresu decyzyjnego zarządzania kapitałem są związane z podjętą przez autorkę próbą badania stosowanych rozwiązań przez przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kapitałem. (fragment tekstu)

This article refers to decisions concerning capital management. These decisions can be divided into two groups: the quantity of capital and the capital structure. These decisions can be analysed in terms of static and dynamic aspects. What is more, the decisions should comprise some rules. The rules of capital management that should be taken into account are the following: adjusting the level of fixed assets and capital as well as adjusting the level of assets effectiveness and the cost of capital. As statistical data for all activities in Polish Business shows the level of capital is higher than fixed assets. It means that the firms take into account the necessity of financial security. All activities of Polish Business use 66% equity and 34% debt. The observations also let me state that the profitability of assets (ROA - return on assets) is lower than cost of debt. This means that using debt decreases return on equity (ROE) and shows the negative effects of financial leverage. The conclusions drawn from the observation are the following: all activities in Polish Business use enough capital to finance fixed assets and they use too much debt in their capital structure in comparison to profitability of assets. However, these conclusions seem to be right for all activities of Polish Business, in some particular cases or cross - section analysis, they may not be so explicit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A.: Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie, TNOiK, Warszawa - Kraków 1997, s. 22.
  2. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
  3. Jerzemowska M.: Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 14.
  4. Gajdka J.: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, WUŁ, Łódź s. 22.
  5. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1997, s. 53 i nast.
  6. Bednarski L., Waśniewski T. (red.): Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRRwP, Warszawa 1996, tom I, s. 307.
  7. Durand: Cost of debt and Equity Funds for Business. Trends and Problems of measurement, Conference on Research in Business Finance, National Beaureau of Economic Research, New York 1952, za: J. Gajdka: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, WUŁ, Łódź s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu