BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Teresa H. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Czynniki rozwoju nowoczesnych ubezpieczeń na życie o charakterze oszczędnościowym w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 367-378, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Polisy ubezpieczeniowe, Fundusze inwestycyjne, Fundusze kapitałowe
Life insurance, Insurance policy, Investment funds, Capital funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie konstrukcji i specyfiki nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym oraz głównych czynników przyczyniających się do ich dynamicznego rozwoju. (fragment tekstu)

The structure of savings in Poland is slowly changing. Although Poles are still keeping most of their savings in banks, life insurance linked to insurance capital funds, find more and more followers, especially these, which have clearly investment character, or deposit policies. The evidence of this fact is 80% dynamic of single premiums payment. The article presents the construction and specification of those products. It shows also the factors of its growth. Typical saving unit-linked insurance policies are based on participation in open fund investment units, which are included in the insurance contract. The factors of its growth are mainly tax preferences - according to the M formula of insurance contract, they are neither investment funds, nor bank deposits. The deposit policies are the alternative for typical bank deposits. They do not generate any type of risk for the customer and bring warranted refund rate. One of the main reasons of its expansion is the fact that earnings are tax-free. Another reason is the co-operation with banks, which distribute them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szczepańska-Bębenek M.: Charakterystyka prawna ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2005, nr 5-6, s. 3.
  2. Stroiński E.: Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003, s. 191.
  3. Ostrowska A.: Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym jako forma inwestycji finansowej, [w:] Monografie i Opracowania Naukowe AGH - Bankowość, pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 227.
  4. Stroiński E.: Ubezpieczenia osobowe, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz.4, pod red. T. Sangowskiego, Oficyna Wydawnicza Brania, Bydgoszcz-Poznań 2002, s.149.
  5. Przybylski M.: Inwestycje. Nagroda dla cierpliwych, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2005, nr 10, s.18.
  6. Publicewicz T.: Struktura oszczędności gospodarstw domowych - grudzień 2005 r., "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, nr 7, s. 10.
  7. Kurowski A.: Polisa kontra podatek, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2005, nr 10,s.21.
  8. Śliperski M.: Jednoskładkowo, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, nr 3, s. 22.
  9. Wójcik M.: Unit-linked: fundusze opakowane w polisę, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2005, nr 10, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu