BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie lokalnych grup działania w budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich
The Significance of Local Action Groups in Formation of Social Capital in Rural Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 834-843, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Obszary wiejskie, Program LEADER
Social capital, Rural areas, LEADER Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przejawem nowego podejścia wobec problematyki rozwoju obszarów wiejskich w UE jest program Leader, którego istota sprowadza się do partnerstwa lokalnego. W ramach lokalnych grup działania podejmowana jest współpraca sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i zaangażowaniem się mieszkańców. Cel główny Leadera to budowanie kapitału społecznego przez pobudzenie aktywności środowisk wiejskich oraz zaangażowanie ich w proces tworzenia i realizacji lokalnych strategii rozwoju. W opracowaniu przedstawiono istotę programu Leader. Wskazano potencjalne korzyści programu dla kształtowania się kapitału społecznego na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The "Leader" programme is a manifestation of a new approach towards rural areas development in the European Union. The significance of this programme comes down to local partnership. As part of local action groups a cooperation of social, economic and public sector is undertaken, using local resources and with the engagement of inhabitants. The main purpose of the "Leader" is building social capital by stimulating the activity of rural areas circles and involving them in the process of building and implementing of local development strategies. The study presents the significance of the "Leader" programmeand its potential advantages for the formation of social capital on rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CEBOS BS/32/2010, Gotowość Polaków do współpracy.
 2. Dane udostępnione przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego 2012.
 3. Dziennik Gazeta Prawna, Biurokracja niszczy program Leader, 04.05.2011.
 4. Fedyszak-Radziejowska B., Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do UE - sukces spóźnionej transformacji, [w:] Raport o stanie wsi. Polska 2010, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 5. Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrisom, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 6. Mapa Polski z podziałem na lokalne grupy działania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl [20.03.2013].
 7. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 8. Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju, opracowanie Mini- sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009.
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011.
 10. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 11. Sarracino F., Social Capital and Subjective Well-Being trends: Evidence from 11 European countries, University of Siena 2009.
 12. Wojewódzka A., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, [w:] M. Adamowicz (red.), Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa 2006.
 13. Wojewódzka-Wiewiórska A., Determinants of rural areas development in the theory, [w:] Development Prospects of Rural Areas Lagging Behind in the CEE Region, Conference Proceeding, L. Villanyi, Gődőllő, 2011.
 14. Wojewódzka-Wiewiórska A., Efekty programu Leader na obszarach wiejskich, "Wieś Jutra", nr 11/12 2011 (160/161).
 15. Wojewódzka-Wiewiórska A., Potrzeba budowy kapitału społecznego na wsi, "Wieś Jutra", nr 11/12 2011 (160/161).
 16. Wojewódzka-Wiewiórska A., Socialcapital as anendogenousfactor of local development, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 17. www.partnerstwozalewu.org.pl [20.03.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu