BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fuchs Dariusz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Świadczenie charakterystyczne zakładu ubezpieczeń jako kryterium porządkujące umowę ubezpieczenia
The Insurer's Characteristics Performance as a Claryfing Criterion in the Scope of Insurance Contract
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 379-391
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia gospodarcze, Umowa ubezpieczeniowa, Ochrona ubezpieczeniowa
Insurance companies, Business insurance, Insurance contract, Insurance protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono poszukiwania świadczenia charakterystycznego w umowie ubezpieczenia, znaczenie relacji wypadku (ubezpieczeniowego) do zdarzenia losowego oraz ochronę ubezpieczeniową jako świadczenie charakterystyczne zakładu ubezpieczeń.

The paper presents influences the private international law on material contract of insurance. The author underlines the necessity of new legal definition of insurance in Polish Civil Code because of lack of modem view on insurer's performance in art. 805. The same time one should defines the idea of accident from the Insurance Acitvity Act from 2003 and Polish Civil Code both. The essential question is the conformity Polish insurance law related to insurance activity with Community standards and solutions are derived from internal traditions of particular EU states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Łańcucki J.: Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 1996.
 2. Jończyk B., Ogrodnik H.: Finanse zakładów ubezpieczeń, Katowice 1999.
 3. Balasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1993 s. 74.
 4. Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Sopot b. r. w., s. 13-14.
 5. Łopuski J.: Prawo morskie, Tom II, część 2, Bydgoszcz - Toruń 2000 s. 288.
 6. Sangowski T.: [w:] Gawroński A., Handschke J., Łańcucki J., Sangowski T.: Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Warszawa 1994 s. 25-26.
 7. Warkałło W.: Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1974 s. 26.
 8. Goik H.: Ubezpieczenia jednostek gospodarki uspołecznionej w transporcie a odpowiedzialność przewoźnika, Warszawa 1978 s. 9.
 9. Davies B.: Houseman's law of Life Assurance, London 1978, s. 4 i nast.
 10. Levine M., Wood J.: Construction Insurance and UK Construction Contracts, London 1991 s. 7-8.
 11. Weyers H.: Versicherungsvertragsrecht, Frankfurt 1986 s. 17- 18.
 12. Berr C., Grotuel H., Droit des assurances, Paris 1998 s. 9.
 13. Wąsiewicz A., Nowakowski Z.K.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa - Poznań 1980 s. 17-18.
 14. Kowalewski E.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz - Toruń 2002, s. 186-188.
 15. Orlicki M.: Umowa ubezpieczenia z komentarzem, Warszawa 2002, s.41-42.
 16. Nawracała J.: Składka ubezpieczeniowa a trwanie ochrony ubezpieczeniowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9-10/ 2004, s. 46.
 17. Fuchs D., Konsekwencje nowelizacji art. 805 § 1 k.c. dla umowy ubezpieczenia [w:] red. A. Koch: Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz - Poznań 2005, s. 43 i nast.
 18. Ogiegło L.: [w:] K. Pietrzykowski: Komentarz, Tom II, Warszawa 2000, s. 410.
 19. Fuchs D.: Zakres obowiązku prewencji w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Uwagi na tle art. 826 k.c., Prawo Asekuracyjne nr 2/2004, s. 40 i nast.
 20. Fuchs D., Waszczuk J.: Wzajemność umowy ubezpieczenia -porównanie prawa polskiego i włoskiego, "Wiadomości ubezpieczeniowe" nr 11/12 z 2005, s. 26 i nast.
 21. Pazdan M.: Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 1993, s. 100-101.
 22. Zachariasiewicz M.A.: Prawo właściwe dla zobowiązań z umów w wybranych systemach prawa międzynarodowego, Warszawa 1982, s. 20 i nast.
 23. Wąsiewicz A., Umowa ubezpieczenia [w:] red. T. Sangowski: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Tom 4, Bydgoszcz - Poznań 2002, s. 47.
 24. Ogieglo L.: [w:] red. K. Pietrzykowski: Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, Warszawa, 1998, s. 409-410.
 25. Fuchs D.: Pojęcie ryzyka i jego umiejscowienia (lokalizacji) w prawie ubezpieczeń gospodarczych, Zeszyty Prawnicze UKSW z. 2/2004, w druku.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu