BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodnik Helena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce
Empirical Aspects of the Investment Activity Carried Out by Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 415-431, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Alokacja aktywów
Insurance companies, Enterprises financial management, Financial analysis of enterprise, Asset allocation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wskazując na istotne zmiany uwarunkowań, zarówno ekonomiczno-społecznych, jak i prawnych działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce w opracowaniu starano się wykazać, że otoczenie, w jakim ta działalność jest prowadzona w znacznej mierze determinuje osiągane wyniki. W badaniach wykorzystano bazy danych opisujących rozmiar aktywów związanych z działalnością lokacyjną, ich lokację a także bezpieczeństwo, płynność i rentowność lokat. (fragment tekstu)

Investment of money plays an important role in the activity of insurance companies. The amount of money which insurers have got in their disposition is determined even more by the results of the above mentioned activity than by the effect of underwriting. When the Polish market of insurances was at the beginning of its development, not much attention was paid to the investment activity. What is more, this activity was marginalized. There were two essential processes that influenced the growth of its importance: market transformation of our economy and the harmonization of Polish and European Union law. The results of these processes were significant changes in the insurance sector and its surroundings. Consequently, that new conditions required new regulations which would protect the business of the insured. What was significant, the new regulations were to be in accordance with the law that is obligatory in the countries of European Union. Taking into account the main changes i.e. new social-economic conditions as well as new law regulations for insurance companies, this overview presents the opinion that environment and conditions determine the results of the investment activity. In the research experiment data describing size of invested assets and their allocation was used as well as investment security, solvency and profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Insurance Statistics Yearbook, OECD 2003, s.191-193.
  2. Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2003.
  3. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2004 (www.knuife.gov.pl).
  4. Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej, Praca zbiorowa pod red. Wanat-Połeć E., wydawnictwo Edytor S. Warszawa 2001, s. 122-123, 152.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu