BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Identyfikacja zagrożeń jako źródeł ochrony ubezpieczeniowej
Identification of Threats as the Sources of Insurance Protection
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 447-457
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ochrona ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Insurances, Insurance protection, Insurance risk, Safety risk identification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja przeglądu literatury w zakresie pojęcia zagrożenia, klasyfikacji zagrożeń i ich przykładów. W końcowej części artykułu wskażemy, że niektóre zagrożenia nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, co wskazują ogólne warunki ubezpieczeń. Artykuł oprzemy o literaturę przedmiotu dotyczącą zagrożeń w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. (fragment tekstu)

This article describes the variety of threats. There are many definitions of threats. Majority of them is below-mentioned. There is a long review of natural threats and these, which are induced by human factor. With the development of civilization the number of threats increases and the new one appears. One of the control method of dangers is insurance. Most of threats arc being insured, for example natural disasters. There arc also obligatory insurance, which according to the law are obligated to be insured, and non-obligatory insurances. The latter one doesn't have to be led by insurance company. A big group of threats induced by human factor can be not included into non-obligatory insurance. If the company decides to insure them, it points them clearly. We can conclude that the source of insurance risk is a threat and it's complicated to create one simple definition for all threats, because they are related with many economic and social occurrences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik języka polskiego, PWN, (http://sjp.pwn.pl/).
  2. Zięba R.: Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, Studia Nauk Politycznych, nr 1/2004.
  3. Kaufmann F.X.: Sicherbreit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Georg Thiei Verlag, Stuttgart 1970, s 167.
  4. Haastrop P.: Journal of Loss Prevention in the Process Industries 1998/3, s. 395.
  5. Hołyst B.: Wiktymologia, Warszawa 1996, s. 65.
  6. Monkiewicz J.: Podstawy Ubezpieczeń Poltext, Warszawa 2000, s. 56-57.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu