BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Filipek Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju rynku mięsa w Polsce
Conditions of Development of Meat Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 20-24, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Obrót towarowy, Produkcja mięsa
Meat market, Commodity turnover, Production of meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek mięsa w Polsce nie jest jednorodny. Zmiany gospodarcze zachodzące w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do wyraźnego wyodrębnienia się rynku żywca i mięsa, a w jego obrębie kilku subrynków: żywca wołowego i cielęcego, żywca wieprzowego, drobiu i innych. Celem opracowania było określenie uwarunkowań rozwoju rynku mięsa, tj. wskazanie podstawowych obszarów, które w sposób bezpośredni i znaczący wpływają na sytuację na rynku mięsa w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Meat market in Poland is not homogeneous. Economic changes occurring in the last twenty years have led to a clear separation of livestock and meat market, and within it several sub-markets: - live bovine animals - pigs - poultry and others. In this study, identified the main areas that contribute directly and significantly to the meat market situation in Poland, and the changes in these areas can result in the development or stagnation in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cholewicka-Goździk K. (red.) 1996: Marketing w agrobiznesie. Wyd. FAPA, Warszawa, s. 154. Por. Bowersox D., Cooper N. 1992: Strategic Marketing Channel Management. Mc-Graw-Hilly, New York.
  2. Kłosiewicz U. 1999: Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z przedsiębiorstwami handlowymi. Marketing i Rynek, nr 4, s. 27.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. 2010: GUS, Warszawa.
  4. Siemińska B. 1999: Ocena kanałów dystrybucji artykułów przemysłu spożywczego. "Marketing i Rynek", nr 3, s. 21.
  5. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 roku. 2009: GUS, Warszawa.
  6. www.irwik.waw.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu