BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białoskurski Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ atmosfery handlowej na zachowania nabywców finalnych produktów spożywczych
Impact of Commercial Atmosphere on the Behavior of Final Buyers of Food Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 25-28, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Badanie preferencji konsumenckich, Marketing konsumencki, Artykuły spożywcze
Consumer behaviour, Consumer preferences research, Consumer Marketing, Foodstuffs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie atmosfery- handlowej punktu sprzedaży detalicznej jako instrumentu marketingowego oddziaływania w handlu detalicznym, obecnie nie ma jednoznacznej definicji. W wielu opracowaniach atmosfera handlowa utożsamiana jest z pojęciem merchandisingu handlowego. Nie są to jednak pojęcia tożsame. Atmosfera handlowa punktu sprzedaży detalicznej oddziaływuje na zachowania nabywców w następujących obszarach: zwracania uwagi, dostarczania informacji oraz wpływania na emocje potencjalnych klientów. Respondenci zwracali uwagę na czynniki kształtujące atmosferę handlową, jak: muzyka, oświetlenie, zapach. Ważny był także wygląd budynku i witryny sklepowej, powierzchnia parkingowa oraz godziny otwarcia sklepu. (abstrakt oryginalny)

The concept of commercial atmosphere of a retailer as a tool of marketing impact has no clear definition. In many descriptions commercial atmosphere is identified with the concept of merchandising. They are not identical. Commercial atmosphere of a retailer may interact in the following areas: drawing attention, providing information and influencing the emotions of potential customers. The respondents paid attention on factors influencing the purchising climate, such as music, lighting, flavour, designe of building and shop - window, parking place and working hours. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk A.I. 2006: Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców. Wyd. Dom Organizatora. Toruń, s. 108.
  2. Baruk A.I. 2009: Wybrane bodźce aktywizujące młodych nabywców - wyniki badań empirycznych. [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego (red. J. Bizon-Górecka). Wyd. TNOiłC, Bydgoszcz, s. 309.
  3. Łukasik P. 2008: Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców. Wyd. UMCS, Lublin, s. 107.
  4. Petrykowska J., Escher I. 2005: Jakość obsługi klienta w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości (red. S. Makarski). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 339.
  5. Rudnicki L. 2004: Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wyd. AE, Kraków, s. 183-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu