BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szymańska-Radecka Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Warszawy i Radomia
Selected Aspects of the Regional and Traditional Products Market Development on the Basis of Warsaw and Radom
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 29-33, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Jakość produktów rolnych, Preferencje konsumenta
Regional product, Quality of agricultural products, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa, Radom
Warsaw, Radom
Abstrakt
Celem badań była ocena wybranych czynników, wpływających na rozwój rynku produktów tradycyjnych i regionalnych. Zwiększające się zainteresowanie żywnością naturalną jest wynikiem poszukiwania produktów unikatowych, wysokiej jakości, o niepowtarzalnych cechach sensorycznych. Cena natomiast przestaje być jednym z najważniejszych czynników, wpływających na decyzje nabywcze konsumentów. Można stwierdzić, że produkty regionalne i tradycyjne odznaczają się dużym potencjałem, dzięki któremu mogą zdobyć stabilną i silną pozycję na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to evaluate selected factors of development of the regional and traditional products market. Factors that have been decisive in choosing food are high quality, unique taste, no preservatives and traditional methods of agricultural production. In conclusion, regional and traditional products have a big potential to achieve a good position on the food market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bislska B. 2008: Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych. [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IRiGŻ-PIB. Warszawa, nr 6, s. 34-50.
  2. Gąsiorowski M. 2006: Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych. Agro Smak, nr 2, s. 4-7.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz.U. UE z dnia 31 marca 2006 r.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
  5. Sutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. 2009: Prefernecje konsumentów w zakresie możliwvch do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, nr 3(64), s. 115-125.
  6. www.ec.europa.eu/agriculture, 26.04.2010.
  7. www.minrol.gov.pl, 26.04.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu