BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kossecki Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi)
Tytuł
Metodologia określania wartości praw autorskich - kalkulacja odszkodowań do celów prawnych
Źródło
e-mentor, 2012, nr 3, s. 46-50, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Kapitał ludzki, Plagiat
Copyright law, Human capital, Plagiarism
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Ostatnie lata są okresem wzrostu egzekwowalności uprawnień wynikających z posiadania praw autorskich. Zwiększa się liczba spraw sądowych dotyczących ich łamania, powstają wyspecjalizowane w tym zakresie kancelarie prawne. W środowisku naukowym rośnie liczba wykrywanych plagiatów. Pośrednim efektem tego zjawiska było podpisanie wielostronnego porozumienia ACTA. W toczących się prawach sądowych dotyczących zadośćuczynienia z tytułu łamania praw autorskich i pokrewnych brakuje spójnej metodologii dotyczącej wyliczania należnego twórcom wynagrodzenia z tego tytułu. Autor opisuje poszczególne metody wyliczania wartości praw autorskich i omawia ich zastosowania na wybranych przykładach.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kossecki P., Metodologia określania wynagrodzenia Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi od podmiotów korzystających z utworów audiowizualnych na polu reemisji programów telewizyjnych, "Studia i materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" 2011, nr 1-2.
 2. Kossecki P., Określanie wynagrodzenia Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi od podmiotów korzystających z utworów audiowizualnych na polu reemisji - studium przypadku, referat prezentowany na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kapitał ludzki w świecie mediów, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 18-20 kwietnia 2012, Gdańsk.
 3. Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, "Monitor Polski" z 2004 r. Nr 18 poz. 322.
 4. Wroński M., Uprawnienia poszkodowanych, "Forum Akademickie" 2011, nr 12.
 5. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 28.09.2010 r., sprawa z powództwa SFP przeciwko J. L. o zapłatę odszkodowania., sygn. IACa 633/10.
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 15.06.2011 r., sprawa z powództwa SFP przeciwko SOTK, sygn. V CSK 373/10.
 7. Błoński M., Masowo pozywają piratów, 2011, http://kopalniawiedzy. pl/pozew-sad-piractwo-BitTorrent,13650.
 8. Lech K., RIAA chce ugody. Oskarżona o piractwo odrzuca propozycję, 28.01.2010, http://www.idg.pl/news/355366/riaa.chce.ugody. oskarzona.o.piractwo.odrzuca.propozycje.html.
 9. Pawłowska M., E-windykatorzy na tropie piractwa, http://natemat. pl/1123,e-windykatorzy-na-tropie-piractwa.
 10. Rychlik A., Prawne praktyki ustanowione przez technologię informacyjno-komunikacyjną na przykładzie reemisji utworu, XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Komputer w edukacji, Kraków 24-25 września 2010, http://www.up.krakow.pl/ktime/ ref2010/rychlik.pdf.
 11. Zarzecki D., Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych, 2006, http://e-rachunkowosc.pl/artykul. php?view=404&part=2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu