BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Holecka Joanna (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Grajek Mateusz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Sobczyk Karolina (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Mazgaj-Krzak Kamila (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reklamy w segmencie leków OTC
Marketing of OTC Medicines in Poland on the Example of Television Advertising
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 853-860, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Ekonomia, Marketing, Reklama, Rynek pozagiełdowy
Economics, Marketing, Advertising, OTC market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadrzędnym celem reklam leków OTC (over the counter) jest zwiększanie popytu. W tym celu producenci wykorzystują różnorodne techniki pozyskiwania klientów. Zwiększanie sprzedaży farmaceutyków bez recepty nie wywiera jednak jednoznacznego wpływu na zdrowotność populacji. Skuteczna reklama, głównie telewizyjna, najczęściej decyduje o wyborze preparatów OTC, co obciąża indywidualnych nabywców oraz przesuwa kanały przepływu środków finansowych ze strony publicznej na prywatną. Ponieważ zjawisko samoleczenia staje się istotną alternatywą dla profesjonalnych procedur medycznych, należy zastanowić się w naukowo ustrukturyzowany sposób nad wszelkimi konsekwencjami tych ogólnoeuropejskich trendów.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of OTC advertising is to increase the demand for this pharmaceuticals. For this purpose, drug makers use a variety of techniques to acquire customers. The aim of the study is an analysis of television advertising and the assessment of consumers attitudes to advertising of drugs without a prescription. The material and methods are data obtained from the questionnaire survey conducted among 412 people from Silesia and quantitative analysis of television advertising. The results of the study demonstrate that OTC drugs are the second-order category of television advertising (18% of all ads). In conclusion the authors show that television advertising uses our subconsciousness and often determines the choice of OTC products, which causes that more private and less public money is spent(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmiel-Perzyńska I. i in., Rozpowszechnienie stosowania produktów OTC w praktyce lekarza rodzinnego, "Family Medicine & Primary Care Review" 2010, 3.
 2. Cianciara D., Reklama leków kierowana do publicznej wiadomości w Polsce - aspekty prawne, etyczne, zdrowotne i społeczne, "Przegląd Epidemiologiczny" 2004, 58.
 3. Directive 2002/46/EC of the European parliament and of the council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the member states relating to food supplements (DzU L 183 z 12.7.2002, s. 51).
 4. European Convention of Transfrontier Television (ETS Nr 132, art. 2, pkt. f).
 5. Hartman M. i in. Influence of advertising on the assortment of OTC cold medications, "Annales Academiae Medicae Silesiensis" 2012, 3.
 6. Kodeks etyki reklamy, "Rada Reklamy", Warszawa 2008.
 7. Kruszewski J., Miller A., Ratyński R., Leki OTC (over the counter) w alergologii - samoleczenie chorób alergicznych, "Alergia" 2004, 2.
 8. Michalik M., Mruk H., Pilarczyk B., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, "Oficyna Ekonomiczna", Kraków 2005.
 9. Raport o rynku mediów i reklamy, StarLink - eksperci w mediach 2012: http://www.starlink.pl/Eksperci-w-mediach/5/1/all/Raporty.html [dostęp: 20.03.13 r.].
 10. Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (DzU 08.210.1327).
 11. Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014., Farmacja i rynek medyczny, 2012: http://www.ekonomia24.pl/artykul/930247.html?print=tak&p=0 [dostęp: 20.03.13 r.].
 12. Ustawa z dn. 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU 1993, nr 7, poz. 34).
 13. Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU 2008, nr 45, poz. 27).
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU 2011, nr 122 poz. 696).
 15. Wójtowicz-Chomicz K., Borzęcki A., Stosowanie leków przeciwbólowych z grupy OTC przez studentów Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie, "Family Medicine & Primary Care Review" 2011, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu