BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Koszty kalkulowane w taryfie energii elektrycznej
Calculated Costs in the Tariff of Electric Energy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 33-42, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Koszty, Taryfa energetyczna, Energia elektryczna, Energetyka
Costs, Energy tariff, Electric power, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konstrukcja taryf energii elektrycznej jest regulowana przez przepisy branżowe. Zważywszy na złożony łańcuch tworzenia wartości, od wytworzenia po sprzedaż energii elektrycznej, koszty generowane w każdym ogniwie tego łańcucha są ostatecznie przenoszone do taryf energii. Zaletą obowiązujących przepisów jest ograniczanie nadmiernych wzrostów cen energii elektrycznej poprzez kwalifikowanie uzasadnionych kosztów. Mankamentem jest jednak to, że historycznie ponoszone koszty są generalnie uwzględniane w taryfach obowiązujących w kolejnych latach. Przy tym bierze się pod uwagę istniejący poziom inflacji, planowane nakłady inwestycyjne, a także antycypowane koszty zaangażowanego kapitału.(abstrakt oryginalny)

Tariff of electric energy construction is regulated by branch law. Considering that series value generation chain is composed of production for trading, generated costs in every link of this chain are eventually transferred to the electric tariffs. The main advantage of legally binding rules by qualifying of reasonable costs is the reduction of the excessive increase of the prices of electric energy. However, the disadvantage is that historically incurred costs are generally taken into account in tariffs in next years. Moreover, inflation rate planned investment expenditure as well as anticipated costs of involved capital are taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Michalski D., Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1059.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dz.U. z 2012 r., poz. 535.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dz.U. z 2011 r. nr 189, poz. 1126.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, ze zm.
  6. Taryfy OSD na rok 2013. www.URE (data dostępu: 16.03.2013)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu