BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowicz Tomasz
Tytuł
E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, 137 s., rys., tab., indeks, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Negocjacje w biznesie, Teoria negocjacji, Style negocjacji, Systemy wspomagania decyzji, Modelowanie matematyczne, Optymalizacja wielokryterialna, Zastosowanie teorii gier, Komputerowe wspomaganie decyzji
Negotiations, Negotiations in business, Negotiation theory, Negotiations style, Decision Support Systems (DSS), Mathematical modeling, Multiple criteria optimization, Application of game theory, Computer aided decision making
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z najważniejszymi kwestiami związanymi z modelowaniem i prowadzeniem negocjacji przez Internet z wykorzystaniem systemów ich wspomagania. W rozdziale pierwszym przedstawione zostaną podstawy matematyczne modelowania negocjacji pokazujące możliwości wykorzystania wybranych narzędzi formalnych do wspomagania negocjacji. W rozdziale drugim zagadnienia związane z informatycznymi systemami wspomagania negocjacji, wykorzystującymi omówione wcześniej modele formalne do analizy sytuacji decyzyjnej w negocjacjach i wspomagania podejmowania decyzji przez strony. Zaprezentowane zostaną koncepcje tworzenia SWN oraz zasady i konfiguracje ich funkcjonowania. Rozdział trzeci poświęcony zostanie opisowi szkoleniowego systemu wspomagania negocjacji Inspire, służącemu do treningu i nauki negocjacji w środowisku Internetu. Omówiony zostanie interfejs systemu oraz najważniejsze jego części składowe. W rozdziale czwartym przedstawiony zostanie przykład prowadzenia negocjacji internetowych z wykorzystaniem systemu Inspire. Wraz z opisem przykładu negocjowania przeprowadzono również analizę formalną wykorzystując narzędzia przedstawione w rozdziale pierwszym. Pracę kończy podsumowanie, w którym zebrano najistotniejsze informacje dotyczące zagadnienia modelowania i wspomagania negocjacji oraz prowadzenia ich z wykorzystaniem systemów wspomagania negocjacji przez Internet. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair W.L., Brett J.M., (2002). Culture and Negotiation Processes. [w:] Negotiation and Culture: Integrative Approaches to Theory and Research. Red. M.J. Gelfand, J.M. Brett. CA Stanford University Press, DRRC Working Paper Stanford, No 256.
 2. Angur M.G., Lotfi V., Sarkis J., (1996). A Hybrid Conjoint Measurement and Bi-criteria Model for a Two Group Negotiation Problem. Socio-Economic Planning Sciences, 30(3), s. 95-206.
 3. Barańska B., (2001). Negocjacje. Wybrane zagadnienia. AE, Katowice.
 4. Bartos O.J., Tietz R. McLean C., (1983). Toughness and Fairness in Negotiations. [w:] Aspiration Levels in Bargaining and Economic Decision Making. Red. R. Tietz. Springer-Verlag, Berlin.
 5. Bichler M., (2000). An Experimental Analysis of Multi-attribute Auctions. Decision Support Systems, 29, s. 249-268.
 6. Birkenbihl V.F., (1997). Komunikacja werbalna: psychologia prowadzenia negocjacji. Astrum, Wrocław.
 7. Cai A.D., Wilson S.R., Drake L.E., (2000). Culture in the Context of Intercultural Negotiation. Individualism-Collectivism and Paths to Integrative Agreements. Human Communcation Research, Vol. 26, No 4, s. 591-617.
 8. Fisher R., Ury W., (1995). Dochodząc do tak - negocjowanie bez poddawania się. PWE, Warszawa.
 9. Fraser N.M., Hipel K.W., (1984). Conflict Analysis. Models and Resolutions. North-Holland, New York.
 10. Greenhalgh L., (1999). Managing Conflict. [w:] Negotiation. Red. R.J. Lewicki, D.M. Saunders, J.W. Minton. Irwin/McGraw-Hill, Boston.
 11. Guttman R.H., Maes P., (1998). Agent-mediated Integrative Negotiation for Retail Electronic Commerce. MIT Media Laboratory, Cambridge, MA.
 12. Harsanyi J.C., (1956). Approaches to the Bargaining Problem Before and After the Theory of Game: a Critical Discussion of Zeuthen 's, Hick 's and Nash 's Theories. Econometrica, 24, s. 144-157.
 13. Hordijk L., (1991). Use of the RAINS Model In Acid Rain Negotiation In Europe. Environmental Science Technology, 25 (4), s. 596-603.
 14. Keeney R.L., Raiffa H., (1976). Decision with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Wiley, New York.
 15. Kersten G., (2004). E-negotiation Systems: Interaction of People and Technologies to Resolve Conflicts. InterNeg Research Papers INR, 08/04.
 16. Kersten G., (1998). Negotiation Support Systems and Negotiating Agents. Interim Report, 2. IIASA, Austria.
 17. Kersten G.E., Szapiro T., (1986). Generalized Approach to Modeling Negotiations. European Journal of Operational Research, 26, s. 142-149.
 18. Kersten G. Badcock L., Iglewski M., (1990). Structuring and Simulating Negotiations: An Approach and an Example. Theory & Decisions. Kluwer Academic Publishers, 28, s. 243-273.
 19. Kersten G., Michałowski W., Cray D., Lee I., (1991). An Analytic Basis for Decision Support in Negotiations. Naval Logistic Research, 38, s. 743-761.
 20. Kersten G., Kersten M., (1998a). Komputerowe wspomaganie i badanie procesów negocjacyjnych. Zagadnienia Naukoznawstwa, 2 (136).
 21. Kersten G., Szpakowicz S., (1998b). Modeling Business Negotiation for Electronic Commerce. InterNeg Research Papers - INR, 05/98.
 22. Kersten G., Noronha S.J. (1999a). Negotiations in Electronic Commerce: Methodological Misconceptions and a Resolution. InterNeg Research Papers - INR, 02/99.
 23. Kersten G., Noronha S.J., (1999b). WWW-based Negotiation Support: Design, Implementation and Use. Decision Support Systems, 25 (2), s. 135-154.
 24. Kruś L., Bronisz P., Kopuch B. (1990). MCBARG - Enhanced. A System Supporting Multicriteria Bargaining. CP-90-006, IIASA, Laxenburg, Austria.
 25. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (1997). Konkurencja i kooperacja - Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Mastenbroek W., (1996). Negocjowanie. PWN, Warszawa.
 27. Mesjasz C., (2000). Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem. AE, Kraków.
 28. Myśliwiec G., (1999). Techniki i triki negocjacyjne. Efekt, Warszawa.
 29. Nash J., (1950a). Equilibrium Points in n-Person Games. PN AS, 36, s. 48-49.
 30. Nash J., (1950b). The Bargaining Problem. Econometrica, 18, s. 155-162.
 31. Necki Z., (1995). Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 32. Polak P., (1999). Trendy rozwoju systemów wspomagania negocjacji - systemy sieciowe. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. SGH, Warszawa, z. 7.
 33. Raiffa H. (1982). The Art and Science of Negotiation. Harvard University Press, Cambridge.
 34. Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D., (2002). Negotiation Analysis. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 35. Rao A.G., Shakun M.F., (1974). A Normative Model for Negotiations. Management Science, 20, s. 1364-1375.
 36. Roy B., (1990). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 37. Rządca R., Wujec P., (2001). Negocjacje. PWE, Warszawa.
 38. Sebenius J.K., (1984). Negotiating the Law of the Sea. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 39. Szapiro T., (1999). Modelowanie negocjacji - cele i trendy. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
 40. Thomas K., (1976). Conflict and Conflicy Management. [in:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Red. M.D. Dunette. Chicago.
 41. Thompson L., (1998). The Mind and Heart of the Negotiator. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 42. Ury W., (2000). Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa.
 43. Wachowicz T., (2004). Modelowanie dwustronnych negocjacji handlowych z wykorzystaniem metod ilościowych. AE, Katowice (niepublikowane).
 44. Young O.R., (1975). Strategic Interaction and Bargaining. [w:] Bargaining. Formal Theories of Negotiations. Red. O.R. Young. Urbana, University of Illinois Press.
 45. Zbiegień-Maciąg L., (1992). Taktyki i techniki negocjacyjne. AGH, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu