BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu
CRM Subsystem as an Instrument of Management Accounting and Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 43-53, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunkowość zarządcza, Zintegrowane systemy zarządzania
Controlling, Management accounting, Integrated Management System
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przestawiono zagadnienia dotyczące zawartości informacyjnej podsystemu CRM, jego umiejscowienie w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania. Wskazano, jakie informacje automatycznie emitowane przez ten podsystem mogą być wykorzystywane przez rachunkowość zarządczą i controlling. Zwrócono uwagę na informacje dotyczące oceny rentowności klientów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents issues related to information content of CRM subsystem and its location in the integrated management information system. A scope of information, automatically emitted by this subsystem, which can be used by management accounting and controlling, were indicated. The article paid attention to information concerning the evaluation of customers profitability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. III, Mikom, Warszawa 2003.
 2. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 3. Becker J., Stankiewicz M., Koncepcja systemu CRM na potrzeby analizy preferencji klientów przedsiębiorstwa, Informatyka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 187, Wrocław 2011.
 4. Bytniewski A., Kristof L., Szolc J., Zintegrowany system informatyczny zarządzania NAVIREO, [w:] Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, red. J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Chomiak-Orsa I., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych, Informatyka Ekonomiczna nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1150, Wrocław 2007.
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2010.
 8. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy transakcyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Juralewicz B., Informatyczne wspomaganie rachunkowości w przedsiębiorstwach pasażerskiego transportu samochodowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław 2011.
 10. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2008.
 11. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 12. Małachowski A., Nowe generacje systemów e-CRM, Informatyka Ekonomiczna nr 13, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 55, Wrocław 2009.
 13. Masztalerz M., Rachunkowość zarządcza, Wykład I, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011, http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RZ.wyk.01.pdf (dostęp: 20.03.2013).
 14. Palonka J., Porębska-Miąc T., Możliwości wykorzystanie technologii mobilnych we współczesnym biznesie, [w:] Wiedza i komunikacja w innowacjach organizacyjnych. Komunikacja elektroniczne, red. M. Pańkowska, UE, Katowice 2011.
 15. Urbanek P., Controlling operacyjny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa sektora strategicznego, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu