BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaciow Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Malinowska Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Stolecka-Makowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Techniki jakościowych badań marketingowych w Internecie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jakościowe badania marketingowe w Internecie, 2013, s. 57-84, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Badania marketingowe, Jakość
Internet, Marketing research, Quality
Abstrakt
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI - Individual In-Depth Interviews) to jedna z technik wywiadu wykorzystywanych w jakościowych badaniach marketingowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. W wywiadzie nie biorą udziału osoby trzecie. Celem IDI jest dotarcie do precyzyjnych informacji i poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania. Technika wywiadu IDI jest stosowana jako uzupełnienie innych metod i technik badawczych (np. wywiadu bezpośredniego, ankiety, obserwacji) w celu pogłębienia wiedzy o badanym zjawisku lub procesie. Jej istotą jest dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań nabywców. Wywiady indywidualne przeprowadzane są najczęściej w przypadkach trudnej dostępności określonego rodzaju respondentów bądź w sytuacjach, gdy podejmowane zagadnienia mają charakter drażliwy, kontrowersyjny, intymny. W trakcie wywiadu zadawane są pytania o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań.(fragment tekstu)(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998
 2. Marketingowe badania bezpośrednie - zastosowania, red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005
 3. J. Bartkowiak, Market Research in a Week, Hodder Education, London 2012
 4. Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 5. Presz K., Badania jakościowe przez Internet, http://www.epr.pl/badania-jakosciowe-przez-internet,e-pr,222171.html (20.12.2012
 6. )Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe w Internecie-uzasadniony sceptycyzm, W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002
 7. M. Olcoń, Zogniskowane wywiady grupowe online - charakterystyka techniki badawczej, http://www.academia.edu/3410893/Zogniskowane_wywiady_grupowe_online_-_ charakterystyka_techniki_badawczej (20.01.2013)Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 8. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007
 9. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
 10. Metody badań jakościowych, T. II, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 11. onlinefocusgroup.com.au/online-focus-groupswww.symetria.pl/files/badania_fokusowe_online.pdf
 12. Mann Ch., Stewart F., Internet Communications and qualitative research, A handbook for researching online, Sage, London 2009
 13. Cher Ping L., Seng Chee T., Online discussion boards for focus group interviews; and explanatory study, "Journal of Education Enquiry" 2001, Vol. 2, No. 1
 14. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 15. www.dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=116
 16. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003
 17. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 18. Jaciow M., Polski e-konsument. Założenia metodologiczne badań, "Marketing i Rynek" 2011, nr 5
 19. Kolny B., Kucia M., Stolecka A., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Onepress, Gliwice 2011
 20. Babińska D., Możliwości szerszego zastosowania badań etnograficznych w badaniach marketingowych, w: Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszaiy aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu