BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechan-Kujawa Marlena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcja pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w sferze personalnej
The Concept of Measuring Corporate Social Responsibility in the Area of Human Resources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 82-93, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zasoby ludzkie
Human Resources Management (HRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracownicy należą do kluczowych interesariuszy firmy, toteż ich potrzeby i oczekiwania powinny być uwzględnione w strategii organizacji, szczególnie w obszarze odpowiedzialności społecznej. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji umożliwiającej kompleksową ocenę poziomu zaangażowania przedsiębiorstw w działania CSR w sferze personalnej. Autorka wskazała na istotną rolę zasobów ludzkich w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, a następnie przedstawiła, ustalone na podstawie wybranych badań obcych oraz własnych, kierunki i zakres podejmowanych w praktyce działań CSR wobec pracowników. Ostatnia część artykułu została poświęcona prezentacji koncepcji umożliwiającej identyfikację, pomiar i ocenę skuteczności i adekwatności podejmowanych inicjatyw CSR w obszarze personalnym oraz ich zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi standardami.(abstrakt oryginalny)

Employees are some of the key stakeholders of the company. Thus, their needs and expectations should be taken into account in the organization's strategy, particularly in the area of social responsibility. The purpose of this article is to present a concept for comprehensive assessment of the level of involvement of companies in CSR in the human resources area. The author stressed the important role of human resources in building company's value, and then presented, determined on the basis of selected and her own studies, directions and the scope of the CSR activities taken in practice. The last part of the article is devoted to the presentation of the concept of the identification, measurement, and evaluation of the effectiveness and relevance of CSR initiatives in the area of human resources and their compliance with internal and external standards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011.
  2. Fryca J., Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  4. Komunikacja działań CSR w Polsce, Effective Public Relations, Warszawa 2012.
  5. Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport z badania społecznego, Millward Brown SMG/KRC, Warszawa 2011, http://www.biznesodpowiedzialny.pl/index.php/badanie-csr.
  6. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, raport, Millward Brown SMG/ KRC, Warszawa 2012, www.parp.gov.pl/files/74/75/77/13078.pdf.
  7. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2004, Survey of Small and Medium Enterprises in the Global Compact, Vienna: http://www.unido.org/index.php?id=o19478.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu