BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyczerski Marcin (Sitech Sp. z o.o.)
Tytuł
Wpływ funkcji personalnej na efektywność controllingu
The Impact of HR Function on the Efficiency of Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 106-114, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunkowość zarządcza, Funkcja personalna, Kultura organizacyjna
Controlling, Management accounting, Personal function, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje powiązanie między celami controllingu i funkcji personalnej - w jaki sposób poszczególne podsystemy funkcji personalnej determinują efektywność controllingu. Wpływ ten można rozpatrywać na dwóch poziomach: ogólnym - całej organizacji, i lokalnym - służb controllingu.(abstrakt oryginalny)

The article indicates the relationship between the objectives of controlling and HR function. It shows how different subsystems of those functions determine the efficiency of controlling. This effect is to be seen at two levels of organization: general level - the whole organization and local level - controlling department.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi: Autor-kreator-inspirator, Wydawnictwo AKADE, Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 3. Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 4. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Burger A., Ulbrich P., Beteiligungscontrolling, R. Oldenburg Verlag, Monachium 2005.
 7. Goleman D., Przywództwo, które przynosi efekty, [w:] O zarządzaniu ludźmi, red. P. Kubisiak, Wyd. ICAN Institute, Warszawa 2012.
 8. Harzing A.W., Managing the Multinationals: An International Study of Control Mechanisms, Wyd. Edward Elgar Publishing Limited, Northampton 1999.
 9. Harzing A.W., Who's in Charge? An empirical study of executive staffing practices in foreign subsidiaries, "Human Resource Management", 2001, nr 2.
 10. Harzing A.W., Feely A., The Language Barrier and its Implications for HQ-Subsidiary Relationships, "Cross Cultural Management: An International Journal", 2008, nr 1.
 11. Harzing A.W., Sorge A., The relative impact of country-of-origin and universal contingencies on internationalization strategies and corporate control in multinational enterprises: World-wide and European perspectives, "Organisation Studies", 2003, nr 2.
 12. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 13. Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 14. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 15. Nohria N., Ghoshal S., Differentiated fit and shared values: alternatives for managing headquarters-subsidiary relationship, "Strategic Management Journal", 1994, nr 15.
 16. Postula A., Sztuka komunikowania się, [w:] Etnografia organizacji, red. M. Kostera, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 17. Ścibiorek Z., Ludzie - cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 18. http://www.volkswagenag.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu