BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyk Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozowanie przychodów i kosztów według Boxa-Jenkinsa
Forecasting of Incomes and Costs with the Method of Box-Jenkins
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 115-124, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Koszty, Przychody, Budżetowanie
Forecasting, Costs, Revenue, Budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przybliżono analizę szeregów czasowych jako sposobu prognozowania przychodów i kosztów do celów rachunkowości zarządczej. Pokazano zarys i istotę analizy szeregów czasowych. Jako metodę analizy wskazano podejście Boxa-Jenkinsa, które jest przyjazne użytkownikowi i nie wymaga znajomości zaawansowanych aparatów matematycznych. Uwypuklono również szerokie spektrum zastosowania opisanej metody i wskazano rolę prognozowania przy podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym.(abstrakt oryginalny)

The article details the analysis of time series, as a way to forecast incomes and costs for management accounting purposes. There is mentioned both the outline and the essence of time series. The method of Box-Jenkins is indicated as a method of analysis of time series and is considered to be friendly for users, because there is no need to know advanced mathematic tools. The article also emphasizes a wide spectrum of using described method and points the role of prognosis in the case of making strategic decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Billingsley P., Prawdopodobieństwo i miara, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 3. Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
 4. Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York 1996.
 5. Brockwell P.J., Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York 1991.
 6. Charemza W.W., Deadman, D., Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 7. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 8. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Maddala G.S. Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Milo W., Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 11. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 12. Shiryayev A.N., Probability, Springer-Verlag, New York 1984.
 13. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu