BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnawski Eduard
Tytuł
Kto się boi księcia Metternicha?
Who's Afraid of Prince Metternich?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 4, s. 113-136, bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm, Historia myśli ekonomicznej, Konserwatyzm
Liberalism, History of economic thought, Conservatism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany dokonujące się na naszych oczach w polityce międzynarodowej skłonni jesteśmy nazywać "historycznymi". Wolimy jednak psychologię. Bardziej nas uspokaja, kiedy dowiadujmy się na przykład, że naszemu prezydentowi poszło bardzo dobrze z panią kanclerz. O historii przypominamy jakby tylko z dyplomatycznego obowiązku, kiedy zostaje przyznana po raz kolejny Nagroda Karola Wielkiego. Już jednak nie wspominamy przemówienia Andresa Laguny z Segowii (1499-1559), które wygłosił ten hiszpański lekarz w 1543 r. w Kolonii. Mówił wówczas o Europie pogrążonej w kryzysie, o wspólnocie rozdartej bratobójczą walką, o monarchiach chrześcijańskich niezdolnych do zjednoczenia, aby móc odeprzeć muzułmańskie zagrożenie.(fragment tekstu)

The author proposes a test for the propensity of being a reactionary that he calls "Metternich test", although Robert Stewart Castlereagh (1769-1822) could also be called as an examiner. Undoubtedly only Russian tsars can be considered reactionary monarchs, starting from Nicholas I (1796-1855). To judge whether president Putin is a reactionary we need authority of Alexandr Solzhenitsyn (1918-2008). Although Henry Kissinger is called Metternich of 20th century, he is not suit for the function of examiner. Author elaborates on the faith Metternich had in love as a force that makes politics possible. A person that can't understand the life of other people, cannot understand history. After Nicholas I became tsar all Russian doctinaires, such as Sergey Uvarov (1786-1855), Konstantin Leontiev (1831-1891) and Konstantin Pobedonostsev 1827-1907), formulated principles of reaction. The paper ends with Wacław Nałkowski's (1851-1911) critique of Henryk Sienkiewicz as a reactionary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aron L., The Putin Doctrine Russia's Quest to Rebuild the Soviet State, "Foreign Affairs" March 8, 2013, http://www.foreignaffairs.com/articles/139049/leon-aron/the-putin-doctrine
 2. Artz F. B., Reaction and revolution: 1814-1832, Harper and Row, New York 1963, s. 2.
 3. Bew J., Castlereagh: A Life, Oxford University Press, Oxford 2012, s. XXVII.
 4. Bobkowska W., Korespondencja Metternicha w sprawie Uniwersytetu Krakowskiego 1820-1829, Polska Akademja Umiejętności, Kraków 1935, s. LXXVII.
 5. Bohun M., Nikolai Mikhailovskii and Konstantin Leont'ev on the political implication of Herbert Spencer's Sociology, "Studies in East European Thought" 2002, Vol. 54, s. 71-86, 84.
 6. Brianchaninov N., Historia de Rusia, Luis de Caralt, Barcelona 1944, s. 333.
 7. Broda M., Zrozumieć Rosję? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011, s. 169.
 8. Buckley W. F., Jr., God and Man at Yale: The Superstitions of Academic Freedom, Henry Regnery, Chicago 1951.
 9. Bundy McG., A review of Peter Viereck's new book , "The Reporter" October 11, 1949, s. 38-42, http://www.unz.org/Pub/Reporter-1949oct11-00038
 10. Carrere d'Encausse H., Rusia inacabada: las claves de la caida de un sistema politico y el resurgir de un nuevo pais, Salvat, Barcelona 2001, s. 189.
 11. Cartland B., Metternich, the passionate diplomat, Hutchinson, London 1964.
 12. Cicęk T., The rise of russian nationalism - footsteps of the slavophiles? Understanding the dynamics of nationalism as a state policy in Russia, "International Journal of Russian Studies" July 2012 , No. 5/2, s. 8, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h4UKaHFVYD4J:www.ijors.net/issue5_2_2012/pdf/__www.ijors.net_issue5_2_2012_article_1_cicek.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
 13. Cioran E. M., Conversaciones - "Conversacion con Francois Fejto" (s. 143-155), Tusquets, Barcelona 1996, s. 153.
 14. Cioran E. M., Conversaciones - "Conversacion con Fernando Savater" (s. 17-32), Tusquets, Barcelona 1996, s. 19.
 15. Cioran E. M., Conversaciones - "Conversacion con Gerd Bergfleth" (s. 109-125), Tusquets, Barcelona 1996, s. 122.
 16. Czartoryski A. J., Essai sur la diplomatie ou manuscrit d'un Philhellene. Publie par M. Toulouzan, Paris-Marsille 1830, http://archive.org/stream/essaisurladiplo00czargoog#page/n8/mode/2up
 17. Czartoryski A. J., Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencya jego z cesarzem Aleksandrem I, słowo wstępne Lubomira Gadona, przedmowa Karola de Mazade, wydanie autoryzowane z siedmioma rycinami, t. I, Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie 1904, Drukarnia "Czasu" w Krakowie pod zarządem A. Świerzyńskiego, s. XII, http://archive.org/stream/pamitnikiksadam00alekgoog#page/n10/mode/2up
 18. de Laguna A., Europa heautentimorumene, es decir, que miseramente a si misma se atormenta y lamenta de su propia desgracia, Consejeria de Educacion y Cultura, Valladolid 2001.
 19. De Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Śląsk, Katowice 1995, s. 23, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1089/Trzeci%20Rzym.pdf?sequence=1
 20. de Unamuno M., Caciquismo, fulanismo y otros 'ismos', Obras completas, Vol. VIII, Escelicer, Madrid 1966, s. 1153-1155, 1153-1154.
 21. Endre N., Metternich y su tiempo, Tartesios, Barcelona 1941, s. 138.
 22. Haller K. L., De la constitucion de las Cortes de Espana obra de Mr. de Haller, traducida del aleman al frances por el mismo autor y de este al espanol, Agustin Figaro, Gerona 1823.
 23. Handelsman M., Adam Czartoryski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1950.
 24. http://eng.news.kremlin.ru/news/4060
 25. http://english.ruvr.ru/2012_06_21/78879876/
 26. http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/rocznik_vi.pdf
 27. http://www.abc.es/videos-espana/20130127/senora-merkel-bien-bien-2122156734001.html
 28. http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/08/05/toward_end_solzhenitsyn_embraced_putins_russia/
 29. http://www.eldiario.es/politica/Medvedev-nuevas-aprobadas-Rusia-reaccionarias_0_76992435.html
 30. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/17/cultura/1371488888.html
 31. http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf
 32. http://www.fordham.edu/halsall/mod/1820metternich.asp
 33. http://www.ft-ci.org/imprimir.php3?id_article=5670
 34. http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/wikileaks-cables-solzhenitsyn-vladimir-putin
 35. http://www.nytimes.com/2011/09/16/opinion/krugman-free-to-die.html?src=recg
 36. http://www.telegraph.co.uk/comment/4260109/What-sort-of-court-would-put-Henry-Kissinger-on-trial.html
 37. http://www.youtube.com/watch?v=h5cWBv9gm6Q
 38. http://www.zeit.de/2011/28/Czartoryski/seite-1
 39. Kissinger H. A., Peace, legitimacy, and the equilibrium (a study of the statesmanship of Castlereagh and Metternich), Ph. Diss. Government Department, Harvard University 1954.
 40. Kissinger H., Nuclear weapons and foreign policy, Harper & Brothers, New York 1957.
 41. Kissinger H., Un mundo restaurado: la politica del conservadurismo en una epoca revolucionaria, Fondo de Cultura Economica, Mexico 1973, s. 12.
 42. Krugman P. R., El gran resquebrajamiento: Como hemos perdido el rumbo en el nuevo siglo, Norma, Bogota 2004, s. 33.
 43. Kukiel M., Czartoryski and European Unity 1770-1861, Princeton University Press, Princeton 1955.
 44. Leontiev K., The Average European as an Ideal and Instrument of Universal Destruction, w: Russian Philosophy, Vol. II, red. J.M. Edie, J.P. Scanlan, M.B. Zeldin, Cuadrangle Books, Chicago 1969, s. 271-285, 275.
 45. Leontjew K., Sobranije soczinienij, t. 7, Sankt-Pietierburg 1913, s. 186.
 46. Nałkowski W., Z powodu politycznych wystąpień p. Sienkiewicza, Nakładem autora, Warszawa 1907,http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41927
 47. Nixon R., Remarks to Midwestern News Media Executives Attending a Briefing on Domestic Policy in Kansas City, Missouri, The American Presidency Project, July 6, 1971, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3069
 48. Novikova O., Estudio preliminar, w: N. Karamazin et al., Rusia y Occidente (Analogia de textos), Estudio preliminar y seleccion de Olga Novikova, traduccion y notas de Olga Novikova y Jose Carlos Lechado, Tecnos, Madrid 1997, s. IX-LXXXVIII, LVI.
 49. Peman J. M., Metternich (el ministro mariposa). Comedia en cinco cuadros, Rivadeneira, Madrid 1942.
 50. Putin V., First Person: An Astonishingly Frank Self-portrait by Russia's President, Hutchinson, London 2000.
 51. Robin C., The reactionary mind: conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin, Oxford University Press, New York 2011, s. 25.
 52. Roggen R., Restauration - Kampfruf und Schimpfwort. Eine Kommunikationsanalyse zum Hauptwerk des Staatstheoretikers Karl Ludwig von Haller (1768-1854), Universitatverlag Frieburg, Freiburg 1999, s. 71.
 53. Siemann W., Metternich: Staatsmann zwischen Restauration und Moderne, C.H. Beck, Munchen 2010, s. 21.
 54. Sofka J. R., Metternich's Theory of European Order: A Political Agenda for Perpetual Peace, "The Review of Politics" 1998, Vol. 60, No. 1, s. 114-149.
 55. Stearns J. B., The Role of Metternich in Undermining Napoleon, University of Illinois Press, Urbana 1948.
 56. Stearns J. B., The Role of Metternich in Undermining Napoleon, University of Illinois Press, Urbana 1948, s. 82.
 57. Szerepka L., Zły geniusz Rosji, "Nowa Europa Wschodnia" 2011, Vol. 1, s. 129-140, 137, http://www.new.org.pl/. les/docs/15_2011-01_1.pdf
 58. Viereck P., New Views on Metternich, "The Review of Politcs" April 13, 1951, s. 211-228.
 59. Viereck P., The Revolution in Values: Roots of the European Catastrophe, 1870-1952, "Politcal Science Quarterly" 1952,No. 67, s. 339-356.
 60. Viereck P., Conservatism from John Adams to Churchill, Nostrand, Princeton 1956.
 61. Viereck P., Conservatism Revisited, The Free Press, New York 1962.
 62. von Metternich K., Mein Politisches Testament, Aus Metternich's Nachgelassenen Papieren, Vol. 7, Wilhelm Braumuller, Wien 1883, s. 633-642.
 63. Walicki A., A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism, University Press, Stanford 1979, s. 300.
 64. Weiss J., Conservatism in Europe, 1770-1945: traditionalism, reaction and counter-revolution, Thames and Hudson, London 1977, s. 130.
 65. Whittaker C. H., The Ideology of Sergei Uvarov: An Interpretive Essay, "Russian Review" 1978, Vol. 37, No. 2 , s. 158-176, http://www.jstor.org/stable/128466
 66. Wielopolski A., Lettre d'un gentilhomme polonais sur les massacres de Gallicie, adressee au prince de Metternich a l'occasion de sa depeche circulaire du 7 mars 1846, http://www.pbi.edu.pl/book_reader. php?p=51363&s=1
 67. Zawadzki W. H., A Man of Honour: Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland 1795-1831, Oxford University Press, Oxford 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu