BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gędek Stanisław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Instrumenty wspomagające decyzje krótkookresowe w gospodarstwie rolnym
Instruments Supporting Short Time Farms Decisions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 135-146, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podejmowanie decyzji
Arable farm, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd i ocena różnych metod wspomagania decyzji krótkookresowych w gospodarstwie rolnym. Podstawowy problem metodyki wspomagania decyzji w gospodarstwie rolnym wynika z jego specyfiki, polegającej przede wszystkim na tym, że gospodarstwo rolne, jako zespół zasobów, prowadzi produkcję wieloasortymentową. Stąd wynika konieczność tworzenia planów w procesie wspomagania decyzji krótkookresowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is a review and appraisal of short-term decision support methods in farms. The main problem of the decision support methodology is the specificity of the farm. Farm is a multi-product enterprise compound of constrained resources. This results in the need to use whole-farm plans in supporting short-term decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aereboe F., Landwirtschaftliche Rentabilitätsfragen, "Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft", Heft 55, 1901.
 2. Bischoff T., Lineare Programmierung und verbesserte Differenzrechnung in der Betriebsplanung, "Agrarwirtschaft", nr 12,1963, s. 229-236.
 3. Brandes W., Woermann E., Theorie und Planung des Landwirtschaftlichen Betriebes, Verlag Paul Parey, Hamburg 1982.
 4. Brzezik R., Analiza kosztów i cen w rolnictwie przy wykorzystaniu metody przepływów międzygałęziowych, Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1986.
 5. Buckett M., An Introduction to Farm Organisation and Management, Pergamon Press, Oxford 1988.
 6. Busłowski A., Gędek S., Kalkulacje różnicowe. Analiza przydatności do podejmowania decyzji, "Studia Ekonomiczne", tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s. 5-16.
 7. Gędek S., Analiza przydatności programowania liniowego do sporządzania projektów urządzeniowych gospodarstw, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, 1991, s. 40-49.
 8. Gędek S., Gospodarstwo rolne w świetle teorii - studium porównawcze, "Annales UMCS", Sectio H, vol. XXVI, 1992, s. 199-214.
 9. Gędek S., Metodyczne aspekty obliczania i stosowania kosztów jednostkowych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, 1985.
 10. Gędek S., Optymalizacja planów rocznych rodzinnego gospodarstwa rolnego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 11. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994.
 12. Heady E.O., Ekonomika produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa 1967.
 13. Hildreth C., Reiter S., On the Choice of Crop Rotation Plan, [w:] T. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, John Wiley and Sons, New York 1951, s. 177-188.
 14. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 16. Kisielińska J., Zastosowanie nieliniowych modeli optymalizacyjnych do planowania produkcji w gospodarstwie rolniczym, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2/3, 1999, s. 96-107.
 17. Kondraszuk T., Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w rolnictwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 123, 2010, s. 211-219.
 18. Kościński F., Porównanie wyników zastosowania "ulepszonej metody obliczania różnic" i metody programowania liniowego przy optymalizacji wielkości i struktury powierzchni paszowej na przykładzie gospodarstw doświadczalnych Lipowa i Chorzelów, Instytut Zootechniki, Zakład Informacji i Upowszechniania Wyników Badań, Wydawnictwa Własne, Nr 257 Kraków 1971.
 19. Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1979.
 20. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
 21. Paszkowicz H., Zastosowanie metod matematycznych do zagadnień kalkulacyjnych, "Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych", t. XXXII, 1932, s. 245-292.
 22. Skarżyńska A., Rachunek kosztów działań - nowe spojrzenie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, 2012, s. 42-67.
 23. Upton M., The Unproductive Production Function, "Journal of Agricultural Economics", vol. 30, 1979, s. 179-194.
 24. Urban M., Przydatność metody programowania liniowego w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, 1976, s. 57-71.
 25. Weinschenck G., Optymalna organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1967.
 26. Zörner H., Untersuchungen über dir Bedeutung von Kalkulationen und Produktionkosten rechnungen in der Landwirtschaft, "Berichte über Landwirtshaft", nr 4, 1927, s. 554-609.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu